31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

  • PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

    dk

        Phục vụ việc nghiên cứu khảo sát các mô hình hóa sử dụng bộ điều khiển PID trên nền Matlab, các ứng dụng rơle, IC số, Vi điều khiển và PLC thí nghiệm cho các môn học Lý thuyết điều khiển tự động, Trang bị điện, Vi điều khiển, Điều khiển logic, PLC…