31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

  • PHÒNG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

    dtcs

        Phục vụ việc khảo sát các cảm biến, các thiết bị đo lường, các mạch điện tử phát xung, các thiết bị điện tử công suất… cho môn học đo lường điện và điện tử công suất ngành Kỹ thuật điện.