31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

  • PHÒNG HỆ THỐNG MẠNG

    htm 

           Phục vụ việc nghiên cứu hệ thống mạng điều khiển công nghiệp, mạng thuyền thông, mạng SCADA, mạng máy tính giám sát và điều khiển. Phục vụ môn hệ thống thông tin đo lường công nghiêp, các chuyên đề điều khiển cho ngành điện kỹ thuật.