31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

  • PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỆN

    ktd1

    Phục vụ khảo sát các hiện tượng điện cơ bản của môn Kỹ thuật điện cho các ngành không chuyên như sư phạm Vật lý, Kỹ thuật công nghiệp, Hóa dầu, Điện tử- Viễn thông, Xây dựng…