31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

  • PHÒNG MÁY ĐIỆN VÀ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

    md

         Phục vụ việc khảo sát các thông số máy điện, xây dựng đường đặc tính của máy điện (máy biến áp và động cơ), thực tập các thao tác trên biến tần cho các môn thí nghiệm – thực hành Máy điện và truyền động điện của ngành Kỹ thuật điện.