31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

  • PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ HỌC ĐẤT

    cohocdat

        Phòng thí nghiệm cơ học đất được trang bị khá đầy đủ các dụng cụ, máy móc thí nghiệm phục vụ cho công tác dạy và học. Thí nghiệm Cơ học đất nhằm giúp cho sinh viên có những kiến thức về cách nhận dạng đất và  biết cách xác định những chỉ tiêu cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm.