31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

 • PHÒNG THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu
      Nhiệm vụ:
      - Phòng thí nghiệm viễn thông là phòng thí nghiệm chuyên về viễn thông dùng để thực hiện các thí nghiệm nâng cao và chuyên sâu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về điện tử viễn thông của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông
      - Trang bị khá đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như Logic Analyzer, Spectrum Analyzer, Network Analyzer, Noise figure Meter, Logic analysis system, Communications Analyzer, Sweep Oscillator và các module, bài thí nghiệm về Viễn thông, bao gồm: module điều chế và giải điều chế, module ghép kênh và phân kênh, module truyền sóng vô tuyến… phục vụ cho các môn học: truyền dẫn, truyền số liệu, vi ba, vô tuyến…
       Mục tiêu:
       - Phòng thí nghiệm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng như sau: 
        - Nắm được các dạng mạch lọc, mạch điều chế AM, FM, ASK, FSK, PSK… và một số phương pháp giải điều chế để khôi phục lại tín hiệu cần thiết ban đầu.
      - Biết cách đấu nối các loại cáp trên mạng viễn thông đang sử dụng.
      - Thực hành cấu hình Server, Router, các hệ thống tổng đài.
     - Nắm được nguyên lý hoạt động của các hệ thống thông tin vô tuyến hiện nay, Internet vạn vật (IoT), BigData, AI, Sensor Network.
  2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
      - Phòng thí nghiệm khang trang, thoáng mát
      - Được trang bị đầy đủ các module thí nghiệm
      - Các máy tính với cấu hình mạnh phục vụ cho hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học.
        

  dtvt_hinh1

         Module thí nghiệm điều chế, giải điều chế 

  dtvt_hinh2

                    Các bài thí nghiệm viễn thông

  dtvt_hinh3

                              Thiết bị Cisco

  dtvt_hinh4

                             Máy phát tần số

  dtvt_hinh5

                        Máy phân tích phổ   

  dtvt_hinh6

                  Module thí nghiệm De Lorenzo

   
  3. Nội dung giảng dạy
      Thí nghiệm viễn thông 1
      Bài 1: Điều chế và giải điều chế AM
      Bài 2: Điều chế và giải điều chế PCM
      Bài 3: Điều chế và giải điều chế FSK
      Bài 4: Điều chế và giải điều chế DELTA
      Bài 5: Điều chế và giải điều chế ASK
      Bài 6: Điều chế và giải điều chế PSK
      Bài 7: Khảo sát các mã đường truyền
      Bài 8: Xác định tần số của bộ tạo dao động RF
      Bài 9: Xác định đồ thị bức xạ của Anten Yagi
      Bài 10: Xác định đồ thị bức xạ của Anten lưỡng cực gấp
      Thí nghiệm viễn thông 2
      Bài 1: Bộ chuyển mạch tương tự
      Bài 2: Tổng đài nội bộ
      Bài 3: Truyền tin không đồng bộ ATM
      Bài 4: Bấm cáp mạng và cấu hình kết nối giữa các thiết bị
      Bài 5: Cấu hình Router và Switch trên thiết bị cisco 2900
      Bài 6: Chia mạng con và thiết kế mạng
      Bài 7: Định tuyến tĩnh và định tuyến động cho hệ thống mạng
      Bài 8: Một số mã đường truyền dùng trong thông tin quang
      Bài 9: Truyền tín hiệu số sử dụng cáp quang
      Bài 10: Truyền tín hiệu tương tự sử dụng cáp quang
  4. Hướng phát triển
       Thực hiện nghiên cứu phát triển các sản phẩm chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời đại 4.0
  Cán bộ phụ trách:
      Ngô Văn Tâm
      Mobile: 0901 985 209
      Email: nvtam@ftt.edu.vn