31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

  • PHÒNG THỰC HÀNH XƯỞNG ĐIỆN TỬ

    xdt

        Trang bị các kỹ năng nghề cho sinh viên. Thực hành layout, thiết kế mạch in; lắp ráp sửa chữa các thiết bị điện tử: Tivi, Radio- Cassette,Ampli…