31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Câu lạc bộ

 • Bộ môn KTD

  Thông tin liên hệ:

  Tên giao dịch: Bộ môn Kỹ thuật điện

  Trực thuộc:     Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

  Tel/Fax:         (0256)3847010

  Danh sách nhân sự cơ hữu:

  Trưởng bộ môn: TS.Lê Tuấn Hộ

  BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

   

  HỌ TÊN - CHỨC VỤ

  THÔNG TIN CÁ NHÂN

  image001

  GS. TS. Nguyễn Hồng Anh

  Giảng viên cao cấp

  Email​: ​nhanh@qnu.edu.vn

  Điện thoại :

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Máy điện 1

      - Máy điện 2

      - Kỹ thuật điện

  ❖ Sau đại học:

      - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

      - Ứng dụng hệ thống truyền tải xoay chiều linh hoạt và hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp trongviệcnângcaoổnđịnhhệ thống điện

      - Chất lượng điện năng

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Ổn định hệ thống điện

      ❏ Điều khiển thông minh trên lưới điện

      ❏ Mô phỏng, nhận dạng động cơ điện

   

  image002

  TS. Đoàn Đức Tùng

  Giảng viên chính

  Trưởng khoa

  Email​: ddtung@ftt.edu.vn

  Điện thoại : 0905799386

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Lý thuyết mạch điện

      - Máy điện

      - Thiết kế tự động thiết bị điện cơ.

  ❖ Sau đại học:

      - Logic mờ và mạng nơron

      - Lưới điện thông minh.

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Máy điện

      ❏ Các kỹ thuật tối ưu ứng dụng cho Máy điện và Hệ thống điện

      ❏ Lưới điện thông minh. 

  image003

  TS. Trương Minh Tấn

  Giảng viên chính

  Phó trưởng khoa

  Email​: tmtan@ftt.edu.vn

  Điện thoại : 0989399588

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Mạng và Cung cấp điện

  ❖ Sau đại học:

      - Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện

      - Truyền tải điện năng đi xa

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Nghiên cứu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện

      ❏ Tối ưu hoá cấu trúc mạng cung cấp điện và chất lượng điện năng

      ❏ Ứng dụng phương pháp hiện đại trong thiết kế, tối ưu hóa máy điện, thiết bị biến đổi năng lượng

  image004

  PGS. TS. Huỳnh Đức Hoàn

  Giảng viên chính

  Trưởng phòng CSVC

  Email​: huynhduchoan@qnu.edu.vn

  Điện thoại : 

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Vật liệu điện

      - Nhà máy điện và trạm biến áp

  ❖ Sau đại học:

      - Bảo vệ và Điều khiển hệ thống điện

      - Quy hoạch và Phát triển hệ thống điện

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Hồ quang điện trong thiết bị đóng cắt

      ❏ Tự động điều khiển hệ thống điện 

  image005

  TS. Nguyễn Ngọc Mỹ

  Giảng viên chính

  Email​: ​nguyenngocmy.ktcn@gmail.com

    Điện thoại :  0913487679

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học: 

      - Kỹ thuật điện

      - Máy điện

      - Kỹ thuật chiếu sáng

  ❖ Sau đại học:

      - Phương pháp tính toán trường điện từ

      - Năng lượng tái tạo.

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Máy điện, Điều khiển máy điện 

      ❏ Trường điện từ trong thiết bị điện 

  image006

  ThS. Thân Văn Thông

  Giảng viên chính

  Email​: ​tvthong@ftt.edu.vn 

  Điện thoại : 0905359568

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Kỹ thuật nhiệt

      - Kỹ thuật đo lường và cảm biến

      - Điện tử công suất 

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Điều khiển tự động

      ❏ Điều khiển điện tử công suất 

  image007

  ThS. Nguyễn Thái Bảo

  Giảng viên chính

  Email​: ​ntbao@ftt.edu.vn

  Điện thoại : 0983417757

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Hình họa, Vẽ kỹ thuật

      - Lý thuyết điều khiển tự động

      - Truyền động điện

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Điều khiển động cơ điện 

  image008

  TS. Lê Tuấn Hộ

  Giảng viên

  Trưởng bộ môn

  Email​: ​ltho@ftt.edu.vn​; ​tuanhole@qnu.edu.vn

  Điện thoại : 0981273279

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Kỹ thuật điện cao áp

      - An toàn điện

  ❖ Sau đại học:

      - Các phương pháp tối ưu hóa

      - Kỹ thuật điện cao áp và siêu cao áp

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Neural network

      ❏ Multiobjective optimization in power system

      ❏ Reliability in electrical engineering

      ❏ Power system forecasting

      ❏ Robust (parameter) design

  image009

  TS. Đỗ Văn Cần

  Giảng viên

  Email​: ​dovancan@qnu.edu.vn 

  Điện thoại : 0935253630

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Kỹ thuật vi điều khiển

      - Mạng truyền thông công nghiệp & SCADA

      - Truyền động điện

  ❖ Sau đại học:

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Thiết kế chíp ứng dụng

      ❏ Điện tử công nghiệp 

  image010

  TS. Đoàn Thanh Bảo

  Giảng viên chính

  Email​:​ dtbao@ftt.edu.vn​ ​doanthanhbao@qnu.edu.vn 

  Điện thoại : 0982 379 279

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Khí cụ điện

      - Lý thuyết mạch điện

  ❖ Sau đại học:

      -Mô hình tổng quát máy điện 

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Ứng dụng các thiết bị điện-điện tử

      ❏ Thiết kế, chế tạo các máy điện dùng vật liệu mới 

  image011

  TS. Ngô Minh Khoa

  Giảng viên

  Email​: ​ngominhkhoa@qnu.edu.vn 

  Điện thoại : 0988 371 737

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Ngắn mạch trong hệ thống điện

      - Mạng và cung cấp điện

      - An toàn điện

  ❖ Sau đại học:

      - Tính toán phân tích hệ thống điện

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Chất lượng điện năng

      ❏ Ổn định hệ thống điện

      ❏ Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện 

  image012

  TS. Lê Thái Hiệp

  Giảng viên chính

  Email​: ​lethaihiep@qnu.edu.vn 

  Điện thoại : 0979 708 259

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Lý thuyết điều khiển tự động

      - Kỹ thuật lập trình trong ngành điện

      - Mạng truyền thông công nghiệp & SCADA

  ❖ Sau đại học:

      - Điều khiển điện tử công suất

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Điều khiển các bộ biến đổi điện tử công suất

      ❏ Điều khiển và giám sát từ xa

      ❏ Các giải thuật trong ngành điện

      ❏ Điều khiển máy phát điện gió 

  image013

  TS. Nguyễn Duy Khiêm

  Giảng viên

  Email​:​ ndkhiem@ftt.edu.vn​, khiemnd77@gmail.com 

  Điện thoại : 091.39 86.0.68

  Các học phần giảng dạy

  ❖ Đại học:

      - Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện

      - Ổn định trong hệ thống điện

  ❖ Sau đại học: 

      - Tính toán độ tin cậy trong hệ thống điện

  Hướng nghiên cứu

      ❏ Các nguồn năng lượng mới và tái tạo (Năng lượng gió và Năng lượng mặt trời).

      ❏ Tổn thất điện năng trong hệ thống điện.

      ❏ Điều khiển và tự động hóa lưới điện phân phối.

      ❏ Chất lượng điện năng. 

  image014

  ThS. Nguyễn An Toàn

  Giảng viên

  Email​: ​natoan@ftt.edu.vn

  Điện thoại : 0983169689

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Điều khiển logic

      - Điện tử công suất

      - Trang bị điện

      - Hệ thống tự động hóa công nghiệp

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Điều khiển nâng cao chất lượng các hệ điều khiển truyền động điện

      ❏ Điện tử công nghiệp

  image015

  ThS. Lương Ngọc Toàn

  Giảng viên

  Email​: ​lntoan@ftt.edu.vn 

  Điện thoại : 0974549139

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Kỹ thuật chiếu sáng.

      - Kỹ thuật điện. - Khí cụ điện.

      - Thiết kế tự động thiết bị điện.

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Năng lượng tái tạo.

      ❏ Thiết bị điện và vật liệu mới. 

  image016

  ThS. Bùi Văn Vũ

  Giảng viên

  Email​: ​bvvu@ftt.edu.vn 

  Điện thoại : 0966.338.737

  Các học phần giảng dạy :

  ❖ Đại học:

      - Vi điều khiển

      - Lập trình và ghép nối phần cứng.

      - Hệ thống tự động hóa.

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Tự động hóa sản xuất.

      ❏ Điện tử công suất. 

  image017

  Nguyễn Thị Hoài Giang

  Thư ký

  Emailkythuatcongngheqn@gmail.com

  Điện thoại: 0983054795

  image018

  ThS. Nguyễn Mai Vũ

  Trợ lý

  Emailcauthuytinh314@gmail.com

  Điện thoại: 0982554877

  image019

  ThS. Trần Xuân Khoa

  Kỹ sư thực hành

  Email​: txkhoa@ftt.edu.vn

  Điện thoại : 0935799977

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Smart grid & Smart city.

      ❏ Technology of intelligent systems and intelligent control​.

      ❏ Traffic information engineering & Control​. 

  image020

  ThS. Nguyễn Xuân Thậm

  Kỹ sư thực hành

  Email​: ​xuanthamdhqn@gmail.com 

  Điện thoại : 0934704688

  Hướng nghiên cứu :

      ❏ Điều khiển ổn định hệ thống điện

      ❏ Năng lượng gió 

   

Bài viết liên quan