31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. ĐÀO MINH HƯNG

  1. Đào Minh Hưng, “Giới thiệu về công nghệ ASIC”, Thông báo khoa học Trường đại học Quy Nhơn, số 23, năm 2003.

  2. Đào Minh Hưng, “Hệ thống hỗ trợ khai thác cáp quang tự động (AURORA) và hệ thống truyền dẫn đo thử sợi quang”, Thông báo khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 25, năm 2004.

  3. Đào Minh Hưng, “Ứng dụng lý thuyết xử lý tín hiệu và lọc số trong công nghệ lọc quang”, Thông báo khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 27, năm 2004.

  4.  Đào Minh Hưng, Nguyễn Quốc Trung, “Vấn đề tán sắc trong ứng dụng lọc số quang”, Tập san Khoa học Kỹ thuật truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam, trang 48-50, năm 2006.

  5.  Quoc Khuong Nguyen, Van Duc Nguyen, Minh Hung Dao, Quoc Trung Nguyen, “Proposal of a dynamic channel allocation method for MIMO-OFDMA system”, Journal on Information Technologies and Communications, Volume E-1, No. 2(6), pp. 40-46, 2009.

  6.  Đào Minh Hưng, Nguyễn Văn Đức, “Đánh giá hiệu năng của hệ thống MIMO-OFDM băng rộng trên mô hình kênh tương quan”, Tạp chí khoa học, ISSN: 1859-0357, số 2, tập V, trang 5-18, năm 2011.

  7.  Đào Minh Hưng, Nguyễn Văn Đức, “Nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc tính tương quan kênh đến chất lượng hệ thống MIMO-OFDM,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, ISSN 0868-3980, số 84, trang 36-41, năm 2011.

  8.  Đào Minh Hưng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Quốc Trung, “Đề xuất phương pháp mã hóa V-BLAST trong sự kết hợp với kỹ thuật triệt nhiễu cho hệ thống MIMO-OFDM,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, ISSN 0868-3980, số 85, trang 40-46, năm 2011.

  9. Đào Minh Hưng, Nguyễn Văn Đức, “Phân tích nhiễu và ảnh hưởng của nó đến hệ thống MIMO-OFDM,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, ISSN 0868-3980, số 86, trang 37-43, năm 2012.

  10. Đào Minh Hưng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Thu Nga, “Đề xuất thuật toán giải mã V-BLAST cho các hệ thống MIMO-OFDM,” Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, Chuyên san Kỳ 3, Tập V-1, số 27, trang 90-97, 5-2012.

  11. Đào Minh Hưng và một số GV bộ môn Kỹ thuật điện  “Xây dựng một số bài thí nghiệm kỹ thuật điện ứng dụng công nghệ điều khiển”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, năm 2001-2002.

  12. Đào Minh Hưng “Xây dựng các phương pháp cấp phát kênh thích ứng cho mạng thông tin di động băng rộng sử dụng công nghệ OFDMA”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, năm 2008-2010.