31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. ĐOÀN THANH BẢO

  I. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
  1. Đoàn Thanh Bảo, Phạm Văn Bình, “Khả năng sử dụng vật liệu vô định hình vào chế tạo lõi thép của máy biến áp để giảm tổn hao không tải”, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, ISSN 1859 -0357, số 2 Tập V, trang 19 -24, 2011.
  2. Đoàn Thanh Bảo, Phạm Văn Bình, Huỳnh Đức Hoàn, “Khảo sát từ trường và tổn hao không tải máy biến áp sử dụng lõi thép vật liệu vô định hình bằng phần mềm Femm”, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, ISSN 1859 -0357, số 2 Tập V, trang 13-18, 2012.
  3. Đoàn Thanh Bảo, Phạm Văn Bình, Huỳnh Đức Hoàn, Đỗ Chí Phi, “Sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả với máy biến áp vô định hình”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, ISSN 0868 -3980, số 91, trang 18-22, 2012.
  4. Đoàn Thanh Bảo, Đỗ Chí Phi, Phạm Văn Bình, Đoàn Đức Tùng, Võ khánh Thoại, “Phân tích lực điện từ ngắn mạch của máy biến áp vô định hình”,Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 -1531, Số 11(84), quyển 2, trang 1-4, 2014.
  5. Đoàn Thanh Bảo, Đỗ Chí Phi, Lê Xuân Đại, Phạm Hồng Hải, “Ứng dụng phương pháp số trong tính toán và mô phỏng máy biến áp điện lực”, Tuyển tập hội nghị khoa học và công nghệ điện lực toàn quốc, trang 460-468, 2014.
  6. Doan Thanh Bao, Huynh Duc Hoan, “Calculation of electromagnetic forces on electrical equipment busbars by finite element method”, Journal of Science, Quy Nhon university, pp 05-13, No. 2 Vol IX, 2015.
  7. Đoàn Thanh Bảo, Phạm Văn Bình, Phạm Hùng Phi, Đỗ Chí Phi, Lê Xuân Đại, “Tính toán từ trường tản và lực điện từ ngắn mạch trong dây quấn máy biến áp bằng phương pháp giải tích và phần tử hữu hạn”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, ISSN 0868 -3980, số 104, trang 18-23, 2015.
  8. Đoàn Thanh Bảo, Đặng Thị Từ Mỹ, Phạm Hồng Hải, Phạm Văn Bình (2015), “Phân tích lực điện từ ngắn mạch trong dây quấn máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn theo miền thời gian”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 -1531, Số 5(90), trang 10-14, 2015.
  9. Đoàn Thanh Bảo, Đỗ Chí Phi, Huỳnh Đức Hoàn, Phạm Văn Bình, Phạm Hùng Phi“Phân tích lực điện từ ngắn mạch tác dụng lên dây quấn máy biến áp lõi thép vô định hình bằng phương pháp phần tử hữu hạn”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, ISSN 2354-1083, số 108, trang 12-18, 2015.
  10. Đoàn Thanh Bảo, Đoàn Đức Tùng, Phạm Hùng Phi, Phạm Văn Bình, ”Tính toán ứng suất lực ngắn mạch tổng hợp trên dây quấn của máy biến áp lõi thép vô định hình”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 -1531, số 11(96) quyển 2, trang 2-10, 2015.
  11. Đỗ Chí Phi, Đoàn Thanh Bảo, Phùng Anh Tuấn, Lê Văn Doanh, “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của từ giảo đến độ biến dạng trong lõi thép máy biến áp vô định hình”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 -1531 số 11[96] quyển 2, trang 130-135, 2015.
  12. Đỗ Chí Phi, Đoàn Thanh Bảo, Phùng Anh Tuấn, Lê Văn Doanh, “Thiết kế và đo đạc thực nghiệm máy biến áp có lõi thép bằng vật liệu vô định hình”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 -1531 số 11[96] quyển 1, trang 42-46, 2015.
  13. Đoàn Thanh Bảo, Đỗ Chí Phi, Phạm Hùng Phi, Phạm Văn Bình, “Vị trí ứng suất ngắn mạch lớn nhất trên dây quấn của máy biến áp lõi thép vô định hình”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 -1531, số 11(96) quyển 1, trang 1-7, 2015.
  II. Danh mục đề tài khoa học và Công nghệ
  1. Đoàn Thanh Bảo (chủ trì), Đoàn Đức Tùng, Lê Tuấn Hộ, “Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy biến áp có lõi thép sử dụng vật liệu vô định hình để giảm tổn hao không tải,” Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Trường Đại học Quy Nhơn, mã số: T2011.297.07, 2011.
  2. Đoàn Thanh Bảo (chủ trì), “Nghiên cứu phân bố từ trường và tổn hao của máy biến áp vô định hình tiết kiệm điện năng”, Giấy khen: 5739/QĐ-BGDĐT - giải nhì “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ năm 2012 Trường Đại học Quy Nhơn.
  3. Đoàn Thanh Bảo (chủ trì), “Nghiên cứu phân bố từ trường và tổn hao của máy biến áp vô định hình tiết kiệm điện năng”, Giấy khen: 5739/QĐ-BGDĐT - giải khuyến khích “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ năm 2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo.