31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS.ĐOÀN ĐỨC TÙNG

  A. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
   
  TT Tên đề tài Nghiệm thu năm Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
  1 Ứng dụng phương pháp số để mô phỏng quá trình điện và lực cơ khí ngắn mạch của máy biến áp lõi thép vô định hình, mã số T2015.469.14. 2016 Cấp Trường Tham gia
  2 Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm MSM trong thiết kế và điều khiển rôbốt, dây chuyền sản xuất công nghiệp, mã số T2014.433.11. 2015 Cấp Trường Chủ trì
  3 Ứng dụng mạng nơron nhân tạo thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao, mã số B2010-28-32. 2013 Cấp Bộ Chủ trì
  4 Nghiên cứu kỹ thuật chuyển mạch thông minh cho bộ biến đổi DC – AC đa mức, mã số T2011 2012    Cấp Trường Tham gia
  5 Nghiên cứu tính toán thiết máy biến áp có lõi thép sử dụng vật liệu vô định hình để giảm tổn hao không tải, mã số T2011.297.07. 2012    Cấp Trường Tham gia
  6 Công nghệ thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao, mã số B2006-01-64. 2008 Cấp Bộ Tham gia
   
   
  B. Các giáo trình, sách chuyên khảo đã xuất bản
  1. Đoàn Đức Tùng, Đoàn Thanh Bảo, Lê Thái Hiệp (2016), Bài tập Lý thuyết mạch điện 1, Nhà xuất bản Xây dựng.
  2. Trương Minh Tấn, Đoàn Đức Tùng (2016), Giáo trình Hệ thống cung cấp điện, Nhà xuất bản Xây dựng.
  3. Lê Xuân Việt, Dương Thị Hoàng Huyên, Đinh Thị Hồng Huyên, Đoàn Đức Tùng, (2016), Lập trình cơ bản, Nhà xuất bản Xây dựng.
   
  C. Các bài báo đã được công bố
  1. Le Van Dai, Doan Duc Tung, and Le Cao Quyen, A Highly Relevant Method for Incorporation of Shunt Connected FACTS Device into Multi-Machine Power System to Dampen Electromechanical OscillationsEnergies (SCIE), Volume 10, Issue 4, April 2017. View at Publisher
  2. Le Van Dai, Doan Duc Tung, Tran Le Thang Dong, and Le Cao Quyen, Improving Power System Stability with Gramian Matrix-Based Optimal Setting of a Single Series FACTS Device: Feasibility Study in Vietnamese Power System, Complexity (SCIE), January 2017, Article ID 3014510. View at Publisher
  3. Doan Duc Tung, and Ngo Minh Khoa, A Novel Algorithm of Directional Overcurrent Protection Relay Based on Adaptive Linear Neural Network, International Journal of Electronic and Electrical Engineering (IJEEE), Volume 4, No.6, December 2016. View at Publisher
  4. Đoàn Đức Tùng (số 11/2016), Ứng dụng Ansys Maxwell trong mô phỏng và tính toán ứng suất lực ngắn mạch trên dây quấn của máy biến áp, Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
  5. Đoàn Đức Tùng, Ngô Minh Khoa, Nguyễn Thành Trung, (11/2016), Nghiên cứu tối ưu vị trí và công suất nguồn điện phân tán sử dụng giải thuật di truyền, Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
  6. Lê Thái Hiệp, Đoàn Đức Tùng (số 11/2016), Giải pháp vận hành hệ thống phát điện hỗn hợp gió – diesel trong lưới cô lập, Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
  7. Đoàn Thanh Bảo, Đoàn Đức Tùng, Đỗ Chí Phí (số 11/2016), Tính toán phân bố điện áp trong dây quấn đan xen của máy biến áp, Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
  8. Đoàn Đức Tùng (số 9/2016), Tính toán độ bền và tối ưu hóa kết cấu khung dây quấn của máy biến áp, Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
  9. Nguyen Khanh Quang, and Doan Duc TungDevelopment of sensorless control drive for permanent magnet synchronous motor using a system-on-programmable-chip, International Journal Of Electrical, Electronics And Data Communication (IJEEDC), Volume-4, Issue-8, Aug.-2016. View at Publisher
  10. Nguyễn Thành Trung, Ngô Minh Khoa, Đoàn Đức Tùng (6/2016), Nghiên cứu phương pháp tính toán trào lưu công suất lưới điện phân phối hở, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn.
  11. Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa, Đoàn Đức Tùng (số 5/2016), Ngăn chặn lõm/lồi áp trên lưới điện phân phối bằng thiết bị phục hồi điện áp động, Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 
  12. Lê Thái Hiệp, Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh (số 11/2015), Điều khiển hệ thống phát điện hỗn hợp gió – diesel trong lưới cô lạp theo hướng tối đa hóa mức thâm nhập điện gió, Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
  13. Đoàn Thanh Bảo, Đoàn Đức Tùng, Đỗ Chí Phi, Phạm Văn (số 11/2015), Tính toán ứng suất lực ngắn mạch tổng hợp trên dây quấn của máy biến áp lõi thép vô định hình, Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
  14. Quang, Nguyen Khanh – Tung, Doan Duc – Ha,  Q. P, FPGA-Based  sensorless pmsm speed control using adaptive extended kalman filter, IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), p.1650-1657, Aug.-2015. View at Publisher 
  15. Đoàn Đức Tùng, Lê Văn Hiến (2014), Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng robot, dây chuyền sản xuất công nghiệp băng hệ thống SL-MSM, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn.
  16. Đoàn Thanh Bảo, Phạm Văn Bình, Đoàn Đức Tùng, Võ Khánh Thoại, Đỗ Chí Phi (2014), Phân tích lực điện từ ngắn mạch của máy biến áp vô định hình, Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng.
  17. Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thái Bảo, Đặng thị Từ Mỹ (2013), “Ứng dụng mạng nơron nhân tạo thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn.
  18. Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Thái Bảo, Đặng thị Từ Mỹ (2013), “Thuật toán và chương trình thiết kế động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc hiệu suất cao bằng mạng nơron nhân tạo”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn.
  19. Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Hồng Thanh (2009), Biểu thức mô tả quan hệ giữa hiệu suất với kích thước chủ yếu và mật độ từ thông khe hở không khí trong động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 70.
  20. Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Hồng Thanh (2008), Thiết kế nâng cao hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 65.
  21. Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Hồng Thanh (2008), Phương pháp thiết kế dây quấn và mạch từ động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc có hiệu suất cao, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 64.
  22. Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Hồng Thanh (2008), Sự tác động của các thông số thiết kế đến tổn hao đồng và sắt trong động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 46 – số 2.
  23. Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Hồng Thanh, Đặng Văn Đào (2007), Ảnh hưởng của các thông số thiết kế đến tổn hao và hiệu suất động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 61.
  24. Nguyễn Hồng Thanh, Đoàn Đức Tùng (2006), Tổn hao của từ trường sóng bậc cao trong động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc và phương pháp cải thiện, Tuyển tập các bài báo khoa hoc – Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.     
  25. Nguyễn Hồng Thanh, Đoàn Đức Tùng (2006), Xây dựng biểu thức tính tổn hao của từ trường sóng bậc cao trong động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 56.
  26. Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Hồng Thanh (2005), Từ trường trong khe hở không khí của động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 53.
  27. Lê Văn Doanh, Đoàn Đức Tùng (2005), Bộ ghi nhiễu động trong hệ thống điện, Tạp chí Điện & Đời sống, số 72.