31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS.HUỲNH ĐỨC HOÀN

  I. Các bài báo đã công bố

  1. Huỳnh Đức Hoàn, “Tìm hiểu động cơ gió phát điện trục ngang”, Thông báo khoa học trường đại học Quy Nhơn, số 17/2002, tr 88-92.
  2. Huỳnh Đức Hoàn, “ Hệ thống DCS (Distribution Contronl System)”, Thông báo khoa học trường đại học Quy Nhơn, số 23/2003, tr 53-59.
  3. Huỳnh Đức Hoàn, “ Cơ sở xây dựng cấu trúc các hệ điều chỉnh thông số đầu ra của động cơ một chiều kích từ độc lập”, Thông báo khoa học trường đại học Quy Nhơn, số 25/2004,tr60-64.
  4. Huỳnh Đức Hoàn, “Dập hồ quang trong môi trường khí SF 6”, Thông báo khoa học trường đại học Quy Nhơn, số 28/2005, tr 117-122.
  5. Huỳnh Đức Hoàn, Bùi Tín Hữu (ĐHBK Hà Nội), “Khảo sát đặc tính của hồ quang điện trong các thiết bị đóng cắt hạ áp”, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật,số 53/2005, tr 45-49.
  6. Huỳnh Đức Hoàn, Lê Văn Doanh (ĐHBK Hà Nội), “Đặc điểm của hồ quang điện”, Tạp chí Điện và Đời sống, số 73/2005, tr 8-9.
  7. Huỳnh Đức Hoàn, Đoàn Khánh (Phòng KT-Bệnh viện Bình Định), “Quá trình dập hồ quang trong chân không”, Thông báo khoa học trường đại học Quy Nhơn, số 33/2006, tr 48-53.
  8. Huỳnh Đức Hoàn, Nguyễn Hoàng Sơn (Công ty ABB Việt Nam), Đoàn Hoàng Giang (Truyền tải điện Bình Định-Quảng Ngãi), “Lực điện động của mạch vòng dẫn điện trong các thiết bị đóng cắt”, Tạp chí khoa học Công nghệ điện, số 3/2008, tr 51-59.
  9. Huỳnh Đức Hoàn, Phạm Ngọc Minh (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam), Đặng Thái Dương (Công ty phát triển công nghệ CFTD - Bộ Công an), “Thiết kế hệ thống kiểm tra chất lượng làm lạnh cho dây chuyền sản xuất tủ lạnh”, Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Cơ điện tử,VCM 10/2008, tr 533-540.
  10. Huỳnh Đức Hoàn, “Tính toán sự phân bố lực điện động của mạch vòng dẫn điện trong các thiết bị đóng cắt”, Tạp chí khoa học trường Đại học Quy Nhơn, Tập 2, số 3/2008, tr 51-59.
  11. Huỳnh Đức Hoàn, Bùi Tín Hữu (ĐHBK Hà Nội), Phạm Văn Chới (ĐHBK Hà Nội), “Ảnh hưởng của lực điện động trong cơ cấu mạch vòng đến quá trình dập tắt hồ quang điện trong các thiết bị đóng cắt”, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 65/2008, tr 22-25.
  12. Huỳnh Đức Hoàn, Lê Văn Doanh (ĐHBK Hà Nội), Phạm Văn Chới (ĐHBK Hà Nội), Đặng Chí Dũng (ĐHBK Hà Nội), “Mô hình toán cho hồ quang điện trong không gian hạn chế”,Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 69/2009, tr 16-19.
  13. Huỳnh Đức Hoàn, Ngô Mạnh Tiến (Viện Vật lý), Hà Thị Kim Duyên (Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội), “Nghiên cứu phát triển các thuật toán xử lý ảnh và video nhúng trên nền DSP TMS320DM642 của TEXAC INTRUMENTS”, Hội thảo các Công nghệ tính toán hiện đại, 8/2010.
  14. Huỳnh Đức Hoàn, Phạm Xuân Khánh (Trường CĐ nghề công nghệ cao), Ngô Mạnh Tiến (Viện Vật lý), Hà Thị Kim Duyên (Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội), “Nghiên cứu phát triển các thuật toán điều khiển thông minh trên nền DSPIC33F8 của Microchip”, Hội thảo các Công nghệ tính toán hiện đại, 8/2010.

  II. Các Đề tài đã được nghiệm thu:

  1. Cấp Trường:

        Tên đề tài: Cải tiến và xây dựng các bài thí nghiệm ứng dụng công nghệ điều khiển

        Cấp: Trường    -  Bắt đầu từ: 12 – 10 – 1999  -   Kết thúc: 11 – 09 – 2000

  1. Cấp Bộ:

        Tên đề tài: Xây dựng các bài thí nghiệm Kỹ thuật điện ứng dụng công nghệ điều khiển

        Cấp: Bộ           -           Mã số: B2001-43-27

        Bắt đầu từ: 19 – 02 – 2001     -        Kết thúc: 28 – 02 – 2004