31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS.NGUYỄN NGỌC MỸ

  1. Nguyễn Ngọc Mỹ ”Nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp hệ thống so sánh điều khiển bằng bán dẫn để thay thế diode phát xạ trong ổn áp AC” Luận văn cao học, 10/1987).

  2. Nguyễn Ngọc Mỹ “Thay thế hệ thống so sánh điều khiển trong ổn áp điện tử xoay chiều công suất lớn”, Tạp chí Điện và đời sống số 31,  6/2001-trang 9-11

  3. Nguyễn Ngọc Mỹ “Mô hình máy phát điện đồng bộ trong không gian siêu phức”, Thông báo khoa học trường ĐH Quy Nhơn, (23/2003), tr. 38-46.

  4. Nguyễn Ngọc Mỹ, Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, “Dùng phương pháp phần tử hữu hạn khảo sát sự phân bố từ trường của máy biến áp 220/125kV”, Thông báo khoa học trường ĐH Quy Nhơn, (25/2004), tr. 11-17.

  5. Nguyễn Ngọc Mỹ “Ứng dụng phép biến đổi Park trong nghiên cứu máy điện quay”, Thông báo khoa học trường ĐH Quy Nhơn, (27/2004), tr. 66-73.

  6. Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Doanh , “Hệ thống kích từ của máy phát điện đồng bộ” Tạp chí Điện và đời sống , tháng 11/2003-trang 16-18.

  7. Nguyễn Ngọc Mỹ, Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, “ Sơ đồ thay thế máy biến áp tự ngẫu khi bỏ qua dòng điện không tải I0”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, (44+45/2003), tr. 46-49.

  8. Nguyễn Ngọc Mỹ, Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, “Sơ đồ thay thế máy biến áp tự ngẫu khi  xét đến dòng điện không tải I0”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, (46+47/2004), tr. 92-95.

  9 . Nguyễn Ngọc Mỹ, Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh , “Sơ đồ thay thế máy biến áp ba pha ba dây quấn trong đó có hai dây quấn nối tự ngẫu”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, (48+49/2004), tr. 61-66.

  10. Nguyễn Ngọc Mỹ “Tính điện trở và điện kháng trong sơ đồ thay thế của máy biến áp ba pha ba dây quấn trong đó có hai dây quấn nối tự ngẫu”, Thông báo khoa học trường ĐH Quy Nhơn, (  /2005), tr. 100-108.

  11.  Nguyễn Ngọc Mỹ, “Tính mật độ dòng điện trong các dây quấn của máy biến áp ba pha ba dây quấn trong đó có hai dây quấn nối tự ngẫu bằng sơ đồ thay thế”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật(52/2005), tr.54-57.

  12.  Nguyễn Ngọc Mỹ , “ Kết hợp mô hình mạch và mô hình trường nghiên cứu từ trường trong mạch từ máy biến áp ba pha ba dây quấn 225/115/23kV-125MVA lần đầu tiên chế tạo tại Việt Nam”, Thông báo khoa học trường ĐH Quy Nhơn, (28/2005), tr. 102-110.

  13.  Nguyễn Ngọc Mỹ , “Sơ đồ thay thế máy biến áp tự ngẫu tăng áp khi xét đến dòng điện không tải I0”, Thông báo khoa học trường ĐH Quy Nhơn, (28/2005), tr. 123-126.

  14. Nguyễn Ngọc Mỹ, “Ứng dụnh tính thuận nghịch của máy biến áp để xây dựng sơ đồ thay thế máy biến áp tự ngẫu tăng áp có xét dòng điện không tải I0”, Thông báo khoa học trường ĐH Quy Nhơn, (33/2006), tr. 7-13.

  15. Nguyễn Ngọc Mỹ “Xây dựng đường đặc tính cơ của động cơ điện không đồng bộ “ Đề tài NCKH cấp trường- năm 2000– Mã số T2000-4.

  16. Nguyễn Ngọc Mỹ (Chủ trì) và một số GV bộ môn Kỹ thuật điện“Xây dựng chương trình chi tiết ngành Kỹ thuật điện” Đề tài NCKH cấp trường- năm 2004– Mã số T2004-5

  17. Nguyễn Ngọc Mỹ (Chủ trì) và một số GV bộ môn Kỹ thuật điện “Xây dựng một số bài thí nghiệm Kỹ thuật Điện ứng dụng công nghệ điều khiển” Đề tài NCKH cấp Bộ- năm 2003– Mã số B2001-43-27.

  18. Nguyễn Ngọc Mỹ, Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, “Thiết bị và Hệ thống chiếu sáng- Khái niệm cơ bản - Thiết kế - Điều khiển – Quản lý và bảo dưỡng ” Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 11/2008.