31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

 • DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG, 2011-2012

  1. Nguyễn Hồng Phong (ĐKT- K30); Nghiên cứu triển khai ứng dụng lắp đặt chuông báo giờ học tự động

  2. Lê Văn Hiếu (ĐKT - K30); Phân tích ảnh hưởng sóng hài đến chất lượng điện năng trên lưới điện bằng phần mềm PSS/ADEPT

  3. Trần Đắc Phụ, Ngô Văn Tâm (ĐTVT- K30); Điều khiển thiết bị thông minh - tiết kiệm năng lượng dùng sóng vô tuyến

  4. Trịnh Văn Hoài, Nguyễn Vũ Bảo Quốc, Đỗ Văn Tám…(ĐTVT - K31); Hệ thống điều khiển Robot công nghiệp - ứng dụng trên Robot Scara

  5. Nguyễn Văn Hiếu, Trần Đặng Nghĩa, Lâm Ngọc Chiến…(ĐTTH - K31); Ứng dụng hệ thống nhúng và lập trình điều khiển từ xa trên công nghệ sóng vô tuyến di động