31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

 • DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG, 2012-2013

  1. Cao Đại Lịnh (ĐKT K.31); Nghiên cứu và ứng dụng chuẩn truyền thông RS485 trong công nghiệp (giải 3 cấp Trường)

  2. Nguyễn Tự Cường, Nguyễn Huỳnh Đua, Trần Thanh Tứ (ĐTVT K.32); Nghiên cứu hệ thống định vị toàn cầu GPS và thiết kế thiết bị thu phát tín hiệu GPS ứng dụng trong giám sát phương tiện giao thông

  3. Nguyễn Văn Thành, Phan Thanh Niên, Nguyễn Hoài Phương (ĐTVT K.31); Nghiên cứu mạch phân tích phổ tần âm thanh - ứng dụng điều khiển nước nhảy theo nhạc bằng mô hình LED

  4. Bùi Văn Vũ (ĐKT K.31); Nghiên cứu ứng dụng thiết bị PLC và SCADA để ứng dụng cho một nhà máy

  5. Nguyễn Tuấn Vũ,  Mai Lê Phước (ĐKT K.31); Nghiên cứu thiết kế bộ biến đổi điện áp từ 12V DC sang 220V AC, tần số 50 Hz, công suất 300 W

  6. Phạm Duy Tân (ĐKT K.31); Xây dựng bài toán thiết kế máy phát điện đồng bộ kích thích vĩnh cửu sử dụng trong hệ thống phát điện sức gió

  7. Trịnh Văn Hoài, Ngô Văn Tín (ĐTVT K.31); Hệ thống giám sát và điều khiển nguồn thông minh cho trạm thu phát gốc (BTS) trong thông tin di động (giải nhất cấp Trường)