31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

 • DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG, 2013-2014

  1. Huỳnh Kim Quốc; Nguyễn Văn Ngọc; Huỳnh Thị Liền; Đinh Văn Thất (ĐKT32); Thiết kế và mô phỏng động cơ không đồng bộ bằng phần mềm ANSYS MAXWELL

  2. Thái Xuân Ánh; Phạm Văn Đức; Nguyễn Văn Quý; Trần Tuấn Anh; Đinh Công Thông (ĐKT33); Xây dựng mô hình và chương trình huấn luyện thao tác sơ đồ hai hệ thống thanh góp có thanh góp vòng

  3. Nguyễn Đức Toại; Lương Mạnh Đông; Lương Công Tín; Phan Văn Tiệp (XD K33); Phân tích hiệu quả kinh tế của kết cấu sàn bê tông cốt thép thường và sàn không dầm dùng bê tông cốt thép ứng lực trước

  4. Đinh Công Thông; Võ Văn Tiện (ĐKT 33); Hồ Quang Hai (ĐKT 34); Nghiên cứu nâng cao chất lượng sử dụng năng lượng của hệ thống pin mặt trời bằng bộ biến đổi đa cấp

  5. Nguyễn Thanh Tùng; Nguyễn Ngọc  Sỹ; Trần Công Thông ( XD K32B); Phân tích ứng xử của tháp truyền hình chịu tải trọng gió

  6. Nguyễn Văn Đức; Dương Tấn Thành; Lê Hoàng Hương (ĐKT.33); Nghiên cứu quá trình quá độ qua mô hình mạch và mô phỏng bằng Matlab

  7. Nguyễn Đức Kiên (ĐTVT K32); Nghiên cứu và xây dựng chuẩn USB trên nền ASIC/FPGA

  8. Võ Anh Vĩ; Trương Văn Hưng; Nguyễn Phạm Hữu Nhân (ĐKT33); Điều khiển, giám sát các thiết bị từ xa bằng smartphone

  9. Diệp Thế Qui; Lê Thị Sơn; Nguyễn Thành Trung (KTĐT-TT K.33); Điều khiển thiết bị từ xa thông qua máy tính bằng sóng FM

  10. Đặng Lê Minh Tuấn; Nguyễn Đức thuận; Huỳnh Đặng Tứ Dương; Phan Quang Sáng (ĐKT K32); Thiết kế và mô phỏng từ trường máy biến áp bằng phần mềm ANSYS MAXWELL

  11. Nguyễn Trọng Phiên; Nguyễn Thành Phát; Trương Công Quang (ĐKT32); Xây dựng mô hình hệ thống điều khiển và giám sát từ xa các hệ thống chiếu sáng đô thị ứng dụng công nghệ viễn thông không dây