31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Công tác hướng nghiệp

  • Hướng nghiệp ngành Kỹ thuật điện