31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cựu sinh viên

  • KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP

    Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, trường Đại học Quy Nhơn
        Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp có việc làm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, trường ĐH Quy Nhơn triển khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp nhằm đánh giá đúng đắn thực trạng việc làm của cựu sinh viên, tính phù hợp của chương trình đào tạo với công việc thực tế,  từ  đó có những  điều chỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình, đồng thời tiệm cận dần với  mức chuẩn về đào  tạo của  khu vực và  thế giới. Thông  tin  mà  các anh/chị cung cấp rất quan trọng,  góp phần giúp cho việc hoàn thiện chương trình  đào tạo  đạt kết quả tốt.  Tất cả các câu trả lời của Anh/Chị đều sẽ được chúng tôi bảo mật, chúng tôi chỉ công bố kết quả tổng hợp. 
        Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/chị! 
    Khoa  Kỹ thuật & Công nghệ rất mong nhận được sự hợp tác tích cực của anh (chị) bằng cách điền thông tin vào danh mục sau: