31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

  • PHÒNG KỸ THUẬT VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN

    vxl_vdk

        Khảo sát các tập lệnh ASM, C++… Xây dựng các bài thí nghiệm về xử lý vào- ra, xử lý con trỏ, giao tiếp bàn phím, giao tiếp các thiết bị xuất- nhập, xử lý đồ họa máy tính…Trang bị các module 8051, PIC, AVR, ARM, FPGA, PSOC,… phục vụ trong việc nghiên cứu, khảo sát các loại IC, chip lập trình, các hệ thống tích hợp trên Chip