31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

 • PHÒNG THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ XUNG-SỐ

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu
      Nhiệm vụ:
      - Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện tử và xung-số là phòng thí nghiệm chuyên về điện tử dùng để thực hiện các thí nghiệm cơ bản và chuyên sâu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về điện tử của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông.
      - Phòng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại như máy phát tín hiệu, máy hiện sóng, nguồn một chiều, nguồn xoay chiều, các đồng hồ đo… phục vụ cho các môn học: điện tử tương tự-số, cấu kiện điện tử, đo lường điện tử…
      Mục tiêu:
      Phòng thí nghiệm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng như sau:
      - Biết sử dụng các thiết bị đo điện tử.
      - Nắm được hoạt động của các linh kiện điện tử như điện trở, tụ điện…
      - Nắm được nguyên lý hoạt động của các mạch khuếch đại tín hiệu, các mạch lọc tần số..., từ đó hiểu được quan hệ giữa các thông số đầu vào và đầu ra của mạch điện.
      - Nắm được phương pháp đo đạc các đại lượng trong mạch như dòng điện hoặc điện áp...
      - Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.
  2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
      - Phòng thí nghiệm khang trang, thoáng mát
      - Được trang bị đầy đủ các thiết bị thí nghiệm
   

  Xungso_5

  Máy phát tín hiệu

  Xungso_6

  Máy hiện sóng

  Xungso_1

  Vali thí nghiệm 

  Xungso_2

  Vali thí nghiệm điện tử tương tự nâng cao

  Xungso_4

  Board thí nghiệm

  Xungso_3

  Board thí nghiệm

  3. Nội dung giảng dạy
      Thí nghiệm mạch điện tử tương tự
  • Bài 1: Mạch khuếch đại điện áp dùng BJT mắc E chung
  • Bài 2: Vẽ đặc tuyến tần số của mạch khuếch đại
  • Bài 3: Mạch tích phân và mạch vi phân dùng IC thuật toán
  • Bài 4: Mạch trừ và mạch cộng đảo dùng IC thuật toán
  • Bài 5: Mạch cung cấp nguồn một chiều
  • Bài 6: Mạch dao động kiểu cầu viên dùng IC thuật toán
  • Bài 7: Mạch so sánh không có trễ dùng IC thuật toán
  • Bài 8: Mạch so sánh có trễ dùng IC thuật toán
  • Bài 9: Bộ lọc tích cực thông thấp
  • Bài 10: Bộ lọc tích cực thông cao
      Thí nghiệm điện tử cơ bản
  • Bài 1: Khảo sát diode bán dẫn
  • Bài 2: Khảo sát transistor lưỡng cực BJT
  • Bài 3: Khảo sát transistor đơn nối UJT
  • Bài 4: Khảo sát thysistor có cực điều khiển SCR
  • Bài 5: Khảo sát transistor trường MOSFET kênh N
  • Bài 6: Thiết kế mạch cộng một cột
  • Bài 7: Thiết kế mạch so sánh
  • Bài 8: Thiết kế mạch ghép kênh và phân kênh
  • Bài 9: Thiết kế mạch ghi dịch
  • Bài 10: Thiết kế bộ đếm
      Thí nghiệm đo lường và cảm biến điện tử
  • Bài 1: Tìm hiểu dao động ký
  • Bài 2: Đo tần số và đọ di pha của tín hiệu
  • Bài 3: Khảo sát sóng bằng dao động ký
  • Bài 4: Khảo sát mạch bằng dao động ký
  • Bài 5: Đo điện áp, dòng điện
  4. Hướng phát triển
     Thực hiện nghiên cứu phát triển các sản phẩm chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
  Cán bộ phụ trách:
  • Nguyễn Trần Hoàng Giang
  • Mobile: 0353531599
  • Email: nthgiang@ftt.edu.vn