31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

 • PHÒNG THÍ NGHIỆM LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

      Địa điểm: Phòng 113, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu

      Nhiệm vụ:

      Là nơi phục vụ việc hướng dẫn thí nghiệm – thực hành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điện, Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, Trường ĐH Quy Nhơn. Tại đây, sinh viên được trải nghiệm thực tế bằng các thí nghiệm của học phần Lưới điện thông minh. Đồng thời còn là nơi để sinh viên có thể tự tay thao tác, vận hành các trạm truyền tải, trạm phát điện, nhà máy thủy điện tích năng, nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời, đường dây HVDC, bảo vệ rơle trong hệ thống điện. Ngoài ra, sinh viên có thể tự tay thiết kế hệ thống SCADA cho một lưới điện từ đơn giản đến phức tạp.

      Mục tiêu:

      - Giúp sinh viên kiểm chứng lại và nắm vững các kiến thức lý thuyết đã học của học phần Lưới điện thông minh bằng thực nghiệm.

      - Trang bị cho sinh viên những kỹ năng về việc thao tác vận hành các nhà máy điện, trạm biến áp, trạm phụ tải trong hệ thống điện.

      - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các nguồn năng lượng tái tạo: nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời, nhà máy thủy điện tích năng.

      - Giúp sinh viên có thể tự tính toán, chỉnh định thông số bảo vệ rơle, biết cách khảo sát vượt qua lỗi sự cố, ghi nhận và phân tích sự cố.

      - Đào tạo sinh viên những kỹ năng sát với thực tiễn trong việc thao tác và vận hành lưới điện thông minh thông qua hệ thống SCADA.

      - Đào tạo việc thiết kế hệ thống SCADA cho hệ thống điện.

  2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

      Cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm Lưới điện thông minh đáp ứng được nhu cầu cho sinh viên tiến hành thí nghiệm – thực hành, ngoài ra hằng năm nó sẽ được bổ sung và mua mới một số thiết bị tiêu hao. Một số hình ảnh về các thiết bị, các module của các bài thí nghiệm, hệ thống máy tính của học viên thực hành tại phòng thí nghiệm Lưới điện thông minh như sau:

       - Trạm phát điện và hòa đồng bộ máy phát điện.

       - Trạm truyền tải, trạm phân phối và bảo vệ đường dây.

       - Trạm tiêu thụ và quản lý năng lượng.

       - Nhà máy điện gió.

       - Nhà máy điện mặt trời.

       - Nhà máy thủy điện tích năng.

       - Đường dây truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao HVDC.

       - Phần mềm SCADA Design (có khóa cứng).

       - Hệ thống máy tính của học viên.

      Một số hình ảnh về cơ sở vật chất:

     LD01

  Tổng thể phòng thí nghiệm

  LD02

  Module trạm phát điện và hòa đồng bộ máy phát điện

  LD03

  Module trạm truyền tải và phân phối điện năng

   LD03

  Module trạm tiêu thụ và quản lý năng lượng

   LD03

  Module Nhà máy điện mặt trời

   LD03

  Hình ảnh của một buổi training

  3. Nội dung giảng dạy 

      - Giới thiệu tổng quan về lưới điện thông minh.

     - Thao tác hòa đồng bộ máy phát điện, điều chỉnh công suất phát, điều chỉnh điện áp máy phát điện, vận hành các chế độ khác nhau của máy phát điện đồng bộ.

      - Thao tác sơ đồ trạm truyền tải: sơ đồ hệ thống hai thanh góp, bảo vệ rơle cho đường dây tải điện, chế độ làm việc của đường dây truyền tải điện xoay chiều ba pha.

      - Điều khiển hệ số công suất, phân tích các chế độ tải ba pha không đối xứng, lựa chọn đặc tính tải động, quản lý nhu cầu phụ tải.

      - Vận hành nhà máy điện gió DFIG: khảo sát đặc tính công suất phát theo tốc độ gió, vận hành theo kịch bản cho trước, khảo sát vượt qua lỗi sự cố.

      - Vận hành nhà máy điện mặt trời: khảo sát đặc tính công suất phát ra của tấm pin mặt trời theo cường độ sáng, góc nghiêng,… vận hành nối lưới với kịch bản cho trước.

      - Vận hành nhà máy thủy điện tích năng: khảo sát các chế độ vận hành, thiết lập kịch bản làm việc của nó.

     - Sự làm việc của đường dây truyền tải điện một chiều cao áp HVDC: khảo sát các chế độ làm việc kết nối giữa hai nguồn, khảo sát vượt qua lỗi sự cố.

      - Hướng dẫn thiết kế hệ thống SCADA cho lưới điện thông minh.

  4. Hướng phát triển    

      - Kết nối giữa các module khác nhau để tạo ra nhiều mô hình lưới điện thông minh.

      - Thiết kế hệ thống SCADA cho một lưới điện bất kỳ từ đơn giản đến phức tạp.

      - Tư vấn thiết kế các hệ thống SCADA trong hệ thống điện.