31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

 • PHÒNG THÍ NGHIỆM LÝ THUYẾT MẠCH

  Địa điểm: Phòng 105, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu

       Nhiệm vụ:

       - Phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

       - Thí nghiệm lý thuyết mạch giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản ngành, và tiếp xúc với các mạch điện thực tế đã được giới thiệu trong lý thuyết.

       Mục tiêu:

       - Giúp sinh viên kiểm chứng lại và nắm vững các định lý định luật trong môn học lý thuyết mạch bằng thực nghiệm cho sinh viên các ngành Kỹ thuật điện và Điện tử - Viễn thông.

       - Giúp sinh viên có kỹ năng đấu dây, xác định các thông số định mức như dòng điện, điện áp ... kiểm chứng lại lý thuyết về phản ứng của một nhánh với kích thích điều hoà, xác lập.

       - Kiểm chứng lại các định lý và các mối quan hệ giữa các phần tử trong mạch như tính chất xếp chồng và tương hỗ; quan hệ tuyến tính giữa các biến trong mạch tuyến tính, định lý Thevenin.

       - Khảo sát các thông số của mạch điện ba pha trong các trường hợp đối xứng và không đối xứng, các trường hợp sự cố.

  2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

  BV01

  Các bài thí nghiệm phòng Lý thuyết mạch

  BV02

  Bàn thí nghiệm tính tương hỗ và xếp chồng của mạch điện

  BV03

  Bàn thí nghiệm mạch điện xoay chiều ba pha

  BV04

  Bàn thí nghiệm quá trình quá độ trong mạch R – L – C

  3. Nội dung giảng dạy

       - Phản ứng của một nhánh với kích thích điều hoà, xác lập

       - Các hệ số truyền đạt, tính chất xếp chồng và tương hỗ.

       - Quan hệ tuyến tính giữa các biến trong mạch tuyến tính - định lý Thevenin

       - Mạch điện có hỗ cảm

       - Mạng hai cửa Kirchhoff tuyến tính không nguồn

       - Mạch ba pha đối xứng và không đối xứng

       - Quá trình quá độ ở mạch tuyến tính đơn giản

       - Hiện tượng trigơ và ổn áp ở mạch phi tuyến

       - Điện cảm có điều khiển và khuyếch đại từ

  4. Hướng phát triển

       Kết hợp với chương trình đào tạo, cũng như phụ vụ cho công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên, trong tương lai phòng thí nghiệm này sẽ được trang bị các máy tính cấu hình cao cùng với việc xây dựng các phần mềm ảo để sinh viên có thể nạp các thông số mạch điện, các phần tử để phụ vụ cho việc thí nghiệm trên máy tính và cho việc kiểm chứng giữa kết quả thực nghiệm từ thí nghiệm với kết quả có được từ lý thuyết.