31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

 • PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH

  Địa điểm: Phòng 102, Nhà A7, Trường Đại học Quy Nhơn

  Giảng viên phụ trách:

  ThS. Trần Bá Cảnh - Điện thoại: 0905 390 829 - Email: tbcanh@ftt.edu.vn

  ThS. Đoàn Kiều Văn Tâm - Điện thoại: 0947 671 937 - Email: dkvtam@ftt.edu.vn

  ThS. Hoàng Công Vũ - Điện thoại: 0985 885 490 - Email: hcvu@ftt.edu.vn

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu

  Nhiệm vụ:

  • Phòng thí nghiệm và kiểm định công trình được trang bị khá đầy đủ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm hiện đại, phục vụ cho công tác dạy học, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.
  • Hàng năm phòng thí nghiệm và kiểm định công trình đảm nhận công tác hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài thí nghiệm trong khuôn khổ nội dung môn học Thực hành thí nghiệm kết cấu công trình (kiểm định kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép…) và Thực hành Trắc địa.

  Mục tiêu:

         Thông qua các bài thí nghiệm được tiến hành, từ đó sinh viên có thể tiếp thu được lý thuyết thông qua kết quả thí nghiệm; thiết kế qui trình thí nghiệm một kết cấu xây dựng; phân tích và khai thác các kết quả khảo sát thực nghiệm cho mục đích nghiên cứu hay kiểm định. Cụ thể như sau:

  • Biết tiến hành các thí nghiệm kiểm tra chất lượng của một số vật liệu cơ bản.
  • Biết được các dụng cụ và phương pháp đo ứng suất biến dạng trong kết cấu.
  • Biết thiết kế một quy trình thí nghiệm tĩnh hoặc động cho các kết cấu có kích thước trung bình.
  • Biết tiến hành các bước kiểm định chất lượng công trình.
  • Biết được các dụng cụ và phương pháp đo các loại máy Trắc địa như: Máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy toàn đạc.
  • Biết được các kỹ năng làm việc theo nhóm.

  2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

   
  STT Thiết bị Chức năng Hình ảnh
  1

  Máy khoan rút lõi bê tông

  Khoan lấy mẫu bê tông tại hiện trường phục vụ cho việc xác định cường độ chịu nén của bê tông P01
   2  

  Súng bắn bê tông C380

   Kiểm tra cường độ chịu nén của bê tông ngoài hiện trường bằng phương pháp không phá hoại P02
   

  Máy siêu âm bê tông C369

   Kiểm tra cường độ chịu nén của bê tông ngoài hiện trường bằng phương pháp không phá hoại P03
   

  Máy siêu âm cốt thép ZBL – R620

   Định vị và định hướng cốt thép. Đo bề dày lớp phủ bê tông. Xác định đường kính cốt thép P04
   

  Máy siêu âm đường hàn DFX8 DAKOTA

   Siêu âm dò tìm, phát hiện, đo kích thước khuyết tật trong mối hàn, kim loại đúc
  Đo chiều dày vật liệu, kim loại nền mà không cần cạo bỏ lớp sơn, lớp mạ
  Đo chiều dày lớp sơn, lớp mạ
  P05
   

  Máy kiểm tra độ ăn mòn cốt thép Proceq

   Kiểm tra độ ăn mòn cốt thép trên các kết cấu công trình P06
   

  Thiết bị thử động biến dạng uốn cho dầm

   Kiểm tra giới hạn bền uốn của dầm bê tông, gạch lát nền, ốp tường… P07
   

  Kính hiển vi xác định độ nứt

   Đo các vết nứt trong kết cấu bê tông và đá P08
   Máy toàn đạc điện tử  Khảo sát, chuyển điểm thiết kế ra thực địa, đo khoảng cách gián tiếp, đo độ cao không với tới, đo và tính diện tích, giao hội ... P09
  10   Máy kinh vĩ điện tử  

  Đo lường các góc mặt bằng và góc đứng trong không gian

  P10
  11   Máy thủy bình tự động  

  Đo chênh cao, đo khoảng cách từ máy đến mia, đo góc, xác định cao độ của một vị trí

  P11

  Một số hình ảnh hoạt động đào tạo

  P12

  Kiểm tra độ ăn mòn của cốt thép

  P13

  Kiểm tra cường độ bê tông bằng súng bật nảy

  P14

  Siêu âm cốt thép

  P15

  Kiểm tra cường độ của bê tông bằng phương pháp siêu âm

  P16

  Siêu âm đường hàn

  P17

  Thí nghiệm uốn dầm BTCT

  P18

  P19

  Thực hành trắc địa

  3. Nội dung giảng dạy

  Thí nghiệm và kiểm định công trình

  • Bài 1. Xác định cường độ chịu nén của bê bằng súng bật nẩy
  • Bài 2. Xác định cường độ chịu nén của bê tông bằng phương pháp siêu âm
  • Bài 3. Xác định độ sâu vết nứt trên cấu kiện bê tông cốt thép bằng phương pháp siêu âm
  • Bài 4. Phương pháp điện từ khảo sát cấu tạo của cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép
  • Bài 5. Thí nghiệm xác định cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông
  • Bài 6. Kiểm tra không phá hủy mối hàn bằng phương pháp siêu âm
  • Bài 7. Bê tông cốt thép - Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn bằng phương pháp điện thế
  • Bài 8. Xác định cường độ bê tông sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nảy
  • Bài 9. Thí nghiệm dầm bê tông cốt thép chịu uốn tại bốn điểm
  • Bài 10. Thí nghiệm dầm bê tông cốt thép chịu uốn tại ba điểm

  Thực hành Trắc địa

  • Bài 1. Định tâm và cân bằng máy
  • Bài 2. Đo chênh cao
  • Bài 3. Đo góc bằng, góc đứng
  • Bài 4. Đo chiều cao công trình
  • Bài 5. Giác móng công trình

  4. Hướng phát triển

  Phòng thí nghiệm và kiểm định công trình kết hợp chặt chẽ với chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Dựa trên sự đầu tư của các dự án trọng điểm trong khu vực để tiếp tục hiện đại hóa phòng thí nghiệm để phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu khoa học.