31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

 • PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT VI XỬ LÝ, VI ĐIỀU KHIỂN

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu
      Nhiệm vụ:
      - Giúp cho sinh viên hiểu rõ thêm về ngôn ngữ lập trình hợp ngữ như: cấu trúc của một chương trình hợp ngữ, các giải thuật cơ bản và các phương pháp tương tác với phần cứng. Ngoài ra còn giúp cho sinh viên hiểu được nguyên lý hoạt động của các dòng chip Vi điều khiển phổ biến hiện nay như: 8051, PIC, AVR, ARM, Arduino, …
      Mục tiêu:
      Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng như sau:
      - Biết cấu trúc của một chương trình hợp ngữ trên máy tính PC x86 và của các dòng chip Vi điều khiển 8051, PIC, AVR.
      - Biết cách ghép nối phần cứng để điều khiển.
      - Nắm được nguyên lý hoạt động của một số IC chức năng khi ghép nối với các chip Vi điều khiển.
      - Có kỹ năng thiết kế các mạch điện tử ứng dụng các dòng chip Vi điều khiển.
  2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
      - Được sự quan tâm của Nhà Trường và BCN Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, phòng thí nghiệm hiện được trang bị khá đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác thực hành.
      - Phòng thí nghiệm khang trang, thoáng mát
      - Các máy tính được trang bị cấu hình tốt để phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu.
   
   

  vxl1

  Kit thực hành dsPIC

  vxl2

  Kit thực hành PIC

  vxl3

  Mạch Rasperry Pi 3

  vxl4

  Kit thực hành 8051

  vxl5

  Mạch Intel Galileo Gen2

  vxl6

  Mạch NanoPC T2

  3. Nội dung giảng dạy
      Kỹ thuật vi xử lý
  • Bài 01: Tìm hiểu về lập trình hợp ngữ
  • Bài 02: Các lệnh di chuyển dữ liệu
  • Bài 03: Các lệnh thao tác với bit
  • Bài 04: Các lệnh so sánh và lặp
  • Bài 05: Các lệnh tính toán số học
      Kỹ thuật vi điều khiển
  • Bài 06: Quét 8 led đơn tạo hiệu ứng
  • Bài 07: Quét 16 led đơn tạo hiệu ứng sử dụng ngắt Timer
  • Bài 08: Quét 2 led 7 đoạn thực hiện đếm từ 00 đến 99
  • Bài 09: Tìm hiểu về ngắt ngoài
  • Bài 10: Lập trình hợp ngữ quét bàn phím ma trận 4x4
  4. Hướng phát triển
     Kết hợp chặt chẽ với chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và dựa trên sự đầu tư của Nhà Trường để tiếp tục hiện đại hóa phòng thực hành nhằm mục tiêu phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu.
  Cán bộ phụ trách:
  • Nguyễn Quang Duy
  • Mobile: 0977 827 927
  • Email: nqduy@ftt.edu.vn