31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

 • PHÒNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu
      Nhiệm vụ:
      - Phòng thực hành lập trình chuyên ngành kỹ thuật là phòng cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho việc lập trình, tính toán, mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử- viễn thông, các hệ thống máy móc, robot để đáp ứng các yêu cầu về công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về điện tử, viễn thông của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.
      - Phòng được trang bị các máy tính cấu hình mạnh, đủ khả năng để mô phỏng tính toán các hệ thống với dữ liệu lớn, ngoài ra phòng còn có hệ thống kết nối mạng nội bộ và kết nối mạng Internet phục vụ cho các môn học: lập trình, thiết kế mạch, mô phỏng mạng máy tính, …
      Mục tiêu:
      Phòng thí nghiệm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng như sau:
      - Biết cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình thông dụng như C, C++, Java, …
      - Biết cách thiết kế và mô phỏng các mạch điện tử và mạng viễn thông.
      - Biết cách mô phỏng và cấu hình hệ thống máy chủ và bộ định tuyến.
      - Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm.
  2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
      - Phòng thí nghiệm khang trang, thoáng mát.
      - Được trang bị các máy tính với cấu hình mạnh phục vụ cho hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học.

  LAPTRINH1 LAPTRINH2
  LAPTRINH3 LAPTRINH4
  3. Nội dung giảng dạy
     Thực hành Kỹ thuật lập trình trong Điện tử - Viễn thông
  • Bài 1: Các lệnh nhập xuất cơ bản
  • Bài 2: Các lệnh lựa chọn
  • Bài 3: Các lệnh lặp
  • Bài 4: Hàm
  • Bài 5: Con trỏ
  • Bài 6: Mảng một chiều
  • Bài 7: Mảng hai chiều
  • Bài 8: Xâu ký tự
  • Bài 9: Lập trình hướng đối tượng
  • Bài 10: Ôn tập
  Thực hành Kỹ thuật mạng máy tính
  4. Hướng phát triển
      Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, gắn thực hành cơ bản với nghiên cứu chuyên môn sâu, góp phần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.
  Cán bộ phụ trách:
  • Nguyễn Trần Hoàng Giang
  • Mobile: 0353531599
  • Email: nthgiang@ftt.edu.vn