31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

 • PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC TRONG XÂY DỰNG

  Địa điểm: Phòng 111, Nhà A7, Trường Đại học Quy Nhơn

  Giảng viên phụ trách:

      ThS. Phạm Thị Lan - Điện thoại: 0935 289 766 - Email: ptlan@ftt.edu.vn 

       ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên - Điện thoại: 01683 359 146 - Email: nttnguyen@ftt.edu.vn

      ThS. Lê Thị Mai Trang - Điện thoại: 0902 040 084 - Email: ltmtrang@ftt.edu.vn

      ThS. Hoàng Công Duy - Điện thoại: 0906 379 296 - Email: hcduy@ftt.edu.vn

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu

  Nhiệm vụ:

      Đào tạo cho sinh viên sử dụng tốt các phầm mềm thường dùng trong xây dựng như: AutoCAD, SAP2000, ETABS, SAFE, Dự toán ETA, MS. Project,...

  Mục tiêu:

  Các môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng như sau:

      - Giúp sinh viên sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD đễ vẽ các bản vẽ kỹ thuật.

      - Giúp sinh viên có được kỹ năng tốt trong việc đọc hiểu bản vẽ, thể hiện bản vẽ đúng Tiêu chuẩn và bóc tách khối lượng.

      - Giúp sinh viên sử dụng thành thạo một số phần mềm phân tích nội lực được sử dụng phổ biến nhất hiện nay (SAP2000, ETABS, SAFE) và có khả năng thiết kế các kết cấu của công trình xây dựng.

      - Giúp sinh viên sử dụng thành thạo phần mềm lập dự toán ETA để tính toán giá trị công trình trước khi xây dựng hay còn gọi là lập dự toán công trình xây dựng. Đây là kỹ năng các sinh viên xây dựng cần phải có để hỗ trợ cho công việc sau khi ra trường.

      - Giúp sinh viên sử dụng thành thạo phần mềm quản lý dự án MS. Project để hỗ trợ các công việc như: lên kế hoạch, phân công nhân lực, theo dõi tiến độ,… trong quá trình phát triển dự án.

  2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

      Phòng thực hành tin học được trang bị hơn 50 máy tính cấu hình cao, cùng hệ thống mạng và máy chiếu phục vụ cho công tác dạy học và nghiên cứu khoa học.

  TINHOCXAYDUNG

  3. Nội dung giảng dạy

      Thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng

      Bài 1. Làm quen với phần mềm AutoCAD

      Bài 2. Bản vẽ mặt bằng cầu thang đơn giản

      Bài 3. Bản vẽ dầm bê tông cốt thép 1

      Bài 4. Bản vẽ dầm bê tông cốt thép 2

      Bài 5. Bản vẽ sàn bê tông cốt thép

      Bài 6. Bản vẽ khung bê tông cốt thép

      Bài 7. Bản vẽ móng bê tông cốt thép

      Bài 8. Bản vẽ kết cấu thép

      Bài 9. Bản vẽ nhà 1

      Bài 10. Bản vẽ nhà 2

  Thực hành ứng dụng tin học trong xây dựng

      Bài 1. Bài toán dầm cơ bản 1

      Bài 2. Bài toán dầm cơ bản 2

      Bài 3. Bài toán dầm liên tục

      Bài 4. Khung phẳng bê tông cốt thép

      Bài 5. Dàn thép phẳng và khung thép nhà công nghiệp

      Bài 6. Tính toán móng băng

      Bài 7. Tính toán móng bè

      Bài 8. Mô hình kết cấu trong ETABS

      Bài 9. Dựng mô hình nhà cao tầng BTCT

      Bài 10. Tính toán nhà cao tầng BTCT

      Thực hành AutoCAD

      Thực hành dự toán xây dựng

  4. Hướng phát triển

      Phòng thực hành tin học trong xây dựng kết hợp chặt chẽ với chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học. Dựa trên sự đầu tư của các dự án trọng điểm trong khu vực để tiếp tục hiện đại hóa phòng thực hành để phục vụ cho việc đào tạo và nghiên cứu khoa học.