31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Thông báo

  • THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC PHẦN CƠ LƯU CHẤT & CƠ LÝ THUYẾT TRONG XÂY DỰNG (HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2017 - 2018)

    1. Môn Cơ lưu chất - Ca 3, ngày 22/8/2018, Phòng 104A1
    2. Môn Cơ lý thuyết trong xây dựng - Ca 4, ngày 24/8/2018, Phòng 101A1

Bài viết liên quan