31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Thông báo

  • Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2018

    Căn cứ tình hình thực tế của đội ngũ viên chức Trường Đại học Quy Nhơn và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trực thuộc, Trường Đại học Quy Nhơn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018.