31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n
Năm Tuần
Từ ngày : 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ 2
16/09/2019
16h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thầy Tùng Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
8h30 Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm Trường ĐHQN năm 2019 Thầy Hoàn Phòng họp 1 Trưởng ban
Thứ 3
17/09/2019
15h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2/2019 Thầy Hoàn Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ 5
19/09/2019
14h00 Họp chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện Thầy Hoàn Phòng họp 1 Hiệu trưởng