31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n
Năm Tuần
Từ ngày : 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ 2
12/11/2018
8h30 Tiếp và làm việc với GS. Peter Lievens - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KU Leuven, Bỉ Thầy Tùng, thầy Thiện Phòng họp 1 Hiệu trưởng
9h00 Họp giao ban khoa Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa Văn phòng khoa Trưởng khoa
15h00 Tiếp và làm việc với GS. Peter Lievens - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KU Leuven, Bỉ Ban lãnh đạo khoa, các Trưởng bộ môn, các giảng viên quan tâm Văn phòng khoa Trưởng khoa
Thứ 4
14/11/2018
9h30 Họp xây dựng Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 Thầy Tùng Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
Thứ 6
16/11/2018
9h00 Họp bàn công tác xây dựng đề án và kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 Thầy Tùng Phòng họp 1 Hiệu trưởng
14h00 Họp Giao ban công tác sinh viên, học kỳ I năm học 2018 - 2019 Thầy Tấn Phòng họp B PHT. Nguyễn Đình Hiền
14h30 Họp triển khai Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 Thầy Tùng Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy
16h00 Xét học bổng tài trợ của Hội Hữu nghị Việt - Hàn Thầy Tấn Phòng họp B PHT. Nguyễn Đình Hiền