31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n
Năm Tuần
Từ ngày : 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ 3
17/07/2018
16h30 Họp bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022 Thầy Tùng Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm
17h30 Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo ĐH, CĐ năm 2018 Thầy Tùng Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ 6
20/07/2018
7h30 Họp ban lãnh đạo khoa Ban lãnh đạo khoa, các trưởng bộ môn Văn phòng khoa Trưởng khoa
14h00 Họp Hội đồng xét chọn đơn vị thiết kế Quy hoạch chi tiết 1/500 Trường Đại học Quy Nhơn Thầy Hải, thầy Thái, thầy Trung Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
15h00 Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường của ThS.Nguyễn An Toàn Theo Quyết định số 1106/QĐ-ĐHQN ngày 28/6/2018 Phòng 58 Chủ tịch Hội đồng