31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n
Năm Tuần
Từ ngày : 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ 2
20/05/2019
10h00 Họp Ban Lãnh đạo khoa và các Trưởng bộ môn Ban Lãnh đạo khoa, các Trưởng bộ môn Văn phòng khoa Trưởng khoa
Thứ 3
21/05/2019
9h00 Họp bàn triển khai các hoạt động hợp tác phát triển KHCN giữa Trường và Tập đoàn Vingroup Thầy Tùng Phòng họp 1 Hiệu trưởng
Thứ 4
22/05/2019
8h30 Họp Ban tổ chức kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ 2 năm học 2018-2019 Theo Quyết định số 858/QĐ-ĐHQN ngày 16/5/2019 Phòng họp 1 PHT. Nguyễn Đình Hiền
8h30 Thẩm định, nghiệm thu CTĐT sửa đổi, bổ sung trình độ đại học ngành CN Kỹ thuật xây dựng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu theo Quyết định số 861/QĐ-ĐHQN ngày 17/5/2019, Thầy Tùng, thầy Trung Phòng họp B Chủ tịch Hội đồng PHT. Đinh Thanh Đức
Thứ 6
24/05/2019
8h00 Hội nghị Giao ban công tác sinh viên nội trú, ngoại trú năm 2019 Thầy Tấn Phòng họp B PHT. Nguyễn Đình Hiền
8h00 Họp bàn về việc phân công giảng dạy đại học hệ chính quy Thầy Tùng Phòng họp 1 Hiệu trưởng
9h00 Họp đoàn cán bộ tham gia học tập, tham quan Campuchia - Thái Lan năm 2019 Cô Giang, thầy Phương Phòng họp B Chủ tịch Công đoàn Trường
SINH HOẠT LỚP, CHI ĐOÀN, CHI HỘI 01 TIẾT CUỐI Cố vấn học tập các lớp Theo phòng sinh hoạt phân công
13h30 Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018 - 2019 Thầy Phương Hội Trường B Ban Tổ chức Hội nghị
14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thầy Tùng Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy