31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Câu lạc bộ

  • Bộ môn KTD

    • 01/08/2018
    • Câu lạc bộ

    Thông tin liên hệ: Tên giao dịch: Bộ môn Kỹ thuật điện Trực thuộc:     Khoa Kỹ thuật & Công nghệ Tel/Fax:         (0256)3847010 Danh sách nhân sự cơ hữu: Trưởng bộ môn: TS.Lê Tuấn Hộ BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN   HỌ TÊN - CHỨC VỤ THÔNG TIN CÁ…

    Chi tiết