31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

 • PHÒNG THÍ NGHIỆM LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

  • 16/02/2019
  • Cơ sở vật chất

      Địa điểm: Phòng 113, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu     Nhiệm vụ:     Là nơi phục vụ việc hướng dẫn thí nghiệm – thực hành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điện, Khoa Kỹ thuật & Công nghệ,…

  Chi tiết
 • PHÒNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH CN KỸ THUẬT

  • 20/08/2018
  • Cơ sở vật chất

  Địa điểm: Phòng 111, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu      Nhiệm vụ:      - Phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Kỹ thuật & Công nghệ      - Thí nghiệm…

  Chi tiết
 • XƯỞNG THỰC HÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

  • 20/08/2018
  • Cơ sở vật chất

  Địa điểm: Phòng 103, khu nhà A7, Trường đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu      Nhiệm vụ:      Là nơi thực hành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật điện, giúp cho sinh viên hiểu rõ thêm về quy trình thực hiện gia công…

  Chi tiết
 • PHÒNG THÍ NGHIỆM CAO ÁP

  • 20/08/2018
  • Cơ sở vật chất

  Địa điểm: Phòng 106, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu      Nhiệm vụ:      - Phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Kỹ thuật & Công nghệ      - Thí nghiệm cao…

  Chi tiết
 • PHÒNG THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN – TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

  • 20/08/2018
  • Cơ sở vật chất

  Địa điểm: Phòng 102, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu Nhiệm vụ:      - Phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Kỹ thuật & Công nghệ.      - Thí nghiệm máy…

  Chi tiết