31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Cơ sở vật chất

 • PHÒNG THỰC HÀNH XƯỞNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

  • 12/08/2018
  • Cơ sở vật chất

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu     Nhiệm vụ:     Giúp cho sinh viên hiểu rõ thêm về quy trình thực hiện gia công mạch in, nắm được các công đoạn và chức năng cụ thể của các thiết bị hiện có tại phòng thực hành.     …

  Chi tiết
 • PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH

  • 12/08/2018
  • Cơ sở vật chất

  Địa điểm: Phòng 102, Nhà A7, Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên phụ trách: ThS. Trần Bá Cảnh - Điện thoại: 0905 390 829 - Email: tbcanh@ftt.edu.vn ThS. Đoàn Kiều Văn Tâm - Điện thoại: 0947 671 937 - Email: dkvtam@ftt.edu.vn ThS. Hoàng Công Vũ - Điện thoại: 0985…

  Chi tiết
 • PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ HỌC ĐẤT

  • 12/08/2018
  • Cơ sở vật chất

  Địa điểm: Phòng 101, Nhà A7, Trường Đại học Quy Nhơn Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngân - Điện thoại: 01683 358 320 - Email: ntkngan@ftt.edu.vn ThS. Nguyễn Ngọc Thắng - Điện thoại: 01682 246 329 - Email: nnthang@ftt.edu.vn ThS. Hoàng Công Vũ - Điện thoại: 0985…

  Chi tiết
 • PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT VI XỬ LÝ, VI ĐIỀU KHIỂN

  • 12/08/2018
  • Cơ sở vật chất

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu     Nhiệm vụ:     - Giúp cho sinh viên hiểu rõ thêm về ngôn ngữ lập trình hợp ngữ như: cấu trúc của một chương trình hợp ngữ, các giải thuật cơ bản và các phương pháp tương tác với phần cứng.…

  Chi tiết
 • PHÒNG THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ XUNG-SỐ

  • 11/08/2018
  • Cơ sở vật chất

  1. Nhiệm vụ và mục tiêu     Nhiệm vụ:     - Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện tử và xung-số là phòng thí nghiệm chuyên về điện tử dùng để thực hiện các thí nghiệm cơ bản và chuyên sâu phục vụ cho công tác giảng dạy, học…

  Chi tiết