31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

GT NGÀNH ĐT-VT

  • TÀI LIỆU CCNA - DÙNG CHO MÔN MẠNG MÁY TÍNH

    • 28/01/2019
    • GT NGÀNH ĐT-VT

    Tài liệu CNNA version 3 - Bằng tiếng Việt (link download) Tài liệu hướng dẫn cấu hình Router Cisco (link download) CCNA Lab - Tiếng Việt (link download) Đề thi thử CCNA gồm gần 1000 câu hỏi và đáp án thuộc các lĩnh vực Mạng máy tính (link download) Ngoài ra, có thể download…

    Chi tiết