31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS.ĐOÀN ĐỨC TÙNG

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của giảng viên

  A. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia  TT Tên đề tài Nghiệm thu năm Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài 1 Ứng dụng phương pháp số để mô phỏng quá trình điện và lực cơ khí ngắn mạch…

  Chi tiết
 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS.TRƯƠNG MINH TẤN

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của giảng viên

  1.Trương Minh Tấn; Thành lập bài toán tổng hợp thông số tối ưu theo mục tiêu mức độ không đối xứng trong động cơ không đồng bộ điện dung một pha là nhỏ nhất; Thông báo khoa học, Trường Đại học Quy Nhơn, trang 77-83, số 23, 2003 2.Trương Minh…

  Chi tiết
 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. HỒ VĂN PHI

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của giảng viên

  1. Hồ Văn Phi; Chuyển mạch Lamda đa giao thức (MPLMS) trong mạng quang IP; Thông báo Khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, số 25, 2004. 2. Hồ Văn Phi; Giải pháp công nghệ cho mạng GPRS; Thông báo Khoa học Trường ĐH Quy Nhơn, số 27, 2004. 3. Hồ Văn Phi; Cache…

  Chi tiết
 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS.NGUYỄN NGỌC MỸ

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của giảng viên

  1. Nguyễn Ngọc Mỹ ”Nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp hệ thống so sánh điều khiển bằng bán dẫn để thay thế diode phát xạ trong ổn áp AC” Luận văn cao học, 10/1987). 2. Nguyễn Ngọc Mỹ “Thay thế hệ thống so sánh điều khiển trong ổn áp điện tử xoay chiều công…

  Chi tiết
 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS.HUỲNH ĐỨC HOÀN

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của giảng viên

  I. Các bài báo đã công bố Huỳnh Đức Hoàn, “Tìm hiểu động cơ gió phát điện trục ngang”, Thông báo khoa học trường đại học Quy Nhơn, số 17/2002, tr 88-92. Huỳnh Đức Hoàn, “ Hệ thống DCS (Distribution Contronl System)”, Thông báo khoa học trường đại học Quy Nhơn, số 23/2003, tr…

  Chi tiết