31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. TRẦN THANH THÁI

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của giảng viên

  1. Nguyễn Ngọc Mỹ (Chủ trì), Trần Thanh Thái (Thành viên) và một số GV bộ môn Kỹ thuật điện, bộ môn Kỹ thuật điện tử, “Xây dựng một số bài thí nghiệm Kỹ thuật Điện ứng dụng công nghệ điều khiển”, Đề tài NCKH cấp Bộ - năm 2003 - Mã số B2001-43-27 2. Trần…

  Chi tiết
 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. ĐÀO MINH HƯNG

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của giảng viên

  1. Đào Minh Hưng, “Giới thiệu về công nghệ ASIC”, Thông báo khoa học Trường đại học Quy Nhơn, số 23, năm 2003. 2. Đào Minh Hưng, “Hệ thống hỗ trợ khai thác cáp quang tự động (AURORA) và hệ thống truyền dẫn đo thử sợi quang”, Thông báo khoa học Trường Đại học Quy…

  Chi tiết
 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. HUỲNH NGUYỄN BẢO PHƯƠNG

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của giảng viên

    I. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ Nguyen Khac Kiem, Huynh Nguyen Bao Phuong, Quang Ngoc Hieu, and Dao Ngoc Chien, “A Novel Metamaterial MIMO Antenna with High Isolation for WLAN Applications,” International Journal of Antennas and Propagation, vol. 2015, Article ID 851904, 9 pages, 2015. doi:10.1155/2015/851904. (ISI Journal) Nguyen…

  Chi tiết
 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. HUỲNH CÔNG TÚ

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của giảng viên

  Хуинь Конг Ту, А. М. Скворцов, А. А. Петров. Формирование морфологии системы SiO2/Si  под действием излучения эксимерного лазера // Изв. Вузов. Приборостроение. – 2014. –  Т. 57, № 1. – С. 65-69. Скворцов А. М., Хуинь К. Т., Халецкий Р. А. Механизм микроструктурирования системы SiO2/Si при облучении сканирующим пучком импульсного волоконного…

  Chi tiết
 • CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TS. NGÔ MINH KHOA

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của giảng viên

  Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng, Ngô Minh Khoa (2009), “Xây dựng chương trình vẽ đường cong P-V và xác định điểm sụp đổ điện áp trong hệ thống điện”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Số 6(35), Tr. 30-38. Lê Hữu Hùng, Đinh…

  Chi tiết