31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

 • DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2014 - 2015

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của sinh viên

  1. Huỳnh Quang Sang; Châu Quang Lực; Đặng Anh Khoa/KTĐT-TT-K34 và Nguyễn Tấn Anh/KTĐT-TT-K33A; Nghiên cứu, thiết kế mạng RF-Mesh thu thập dữ liệu từ xa và ứng dụng cho các hệ thống năng lương thông minh 2. Trần Phước Hiếu; Trương Thanh Dũng; Hồ Quang  Hai; Lê Hữu Lương; Lê Tấn Vĩnh/KTĐ – K34; Đánh…

  Chi tiết
 • DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG, 2013-2014

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của sinh viên

  1. Huỳnh Kim Quốc; Nguyễn Văn Ngọc; Huỳnh Thị Liền; Đinh Văn Thất (ĐKT32); Thiết kế và mô phỏng động cơ không đồng bộ bằng phần mềm ANSYS MAXWELL 2. Thái Xuân Ánh; Phạm Văn Đức; Nguyễn Văn Quý; Trần Tuấn Anh; Đinh Công Thông (ĐKT33); Xây dựng mô hình và chương trình huấn…

  Chi tiết
 • DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG, 2012-2013

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của sinh viên

  1. Cao Đại Lịnh (ĐKT K.31); Nghiên cứu và ứng dụng chuẩn truyền thông RS485 trong công nghiệp (giải 3 cấp Trường) 2. Nguyễn Tự Cường, Nguyễn Huỳnh Đua, Trần Thanh Tứ (ĐTVT K.32); Nghiên cứu hệ thống định vị toàn cầu GPS và thiết kế thiết bị thu phát tín hiệu GPS…

  Chi tiết
 • DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG, 2011-2012

  • 15/05/2018
  • Nghiên cứu khoa học của sinh viên

  1. Nguyễn Hồng Phong (ĐKT- K30); Nghiên cứu triển khai ứng dụng lắp đặt chuông báo giờ học tự động 2. Lê Văn Hiếu (ĐKT - K30); Phân tích ảnh hưởng sóng hài đến chất lượng điện năng trên lưới điện bằng phần mềm PSS/ADEPT 3. Trần Đắc Phụ, Ngô Văn Tâm (ĐTVT- K30); Điều khiển…

  Chi tiết