KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Kỹ thuật điện

GIỚI THIỆU

Snow

Giới thiệu

Trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa ngày nay, điện năng giữ vai trò vô cùng quan trọng và chi phối hầu hết mọi mặt cuộc sống của con người từ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, giáo dục, … Do đó, ngành Kỹ thuật điện trở thành ngành kỹ thuật hiện đại và cần thiết trong cuộc sống, nhu cầu nguồn nhân lực ngày càng cao trong các nhóm ngành Kỹ thuật và Công nghệ. Sinh viên ngành Kỹ thuật điện sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thiết bị điện, tự động hóa, hệ thống điện, năng lượng tái tạo và các kiến thức về công nghệ thông tin phục vụ cho việc điều khiển trong ngành kỹ thuật điện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Snow

Nhân sự

Hiện nay Bộ môn kỹ thuật điện có 8 Giảng viên, 1 Kỹ sư và 1 thư ký khoa. Trong đó có 1 Giáo sư, 1 Phó giáo sư và 4 Tiến sĩ. Tất cả giảng viên trong bộ môn đều có trình độ Thạc sĩ trở lên.

Snow

Phòng Lab

Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường, hệ thống phòng thí nghiêm của trường nói chung và Khoa kỹ thuật & Công nghệ nói riêng đã từng bước được cải thiện và ngày càng hiện đại. Cho đến nay, Khoa kỹ thuật & Công nghệ có gần 20 phòng thí nghiệm – thực hành phục vụ cho trên 30 môn thí nghiệm – thực hành cho các ngành Kỹ thuật điện, Điện tử – Viễn thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Vật lý, Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ hữu cơ hóa dầu.