KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa – Cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ:
Bộ môn: Kỹ thuật điện
Trực thuộc: Khoa Kỹ thuật & Công nghệ
Tel/Fax: (0256)3847010
Trưởng bộ môn: TS. Đỗ Văn Cần

Danh sách nhân sự cơ hữu:

HỌ TÊN – CHỨC VỤ THÔNG TIN CÁ NHÂN
image_dvc
TS. Đỗ Văn Cần
Giảng viên
Trưởng bộ môn
Email​: ​ dovancan@qnu.edu.vn
Điện thoại : 0935253630
Các học phần giảng dạy :
❖ Đại học:
    – Kỹ thuật vi điều khiển
    – Mạng truyền thông công nghiệp & SCADA
    – Truyền động điện
❖ Sau đại học:
Hướng nghiên cứu :
    ❏ Thiết kế chíp ứng dụng
    ❏ Điện tử công nghiệp 
image_hdh
PGS.TS. Huỳnh Đức Hoàn
Giảng viên cao cấp

Trưởng khoa
Email​:  huynhduchoan@qnu.edu.vn
Điện thoại : 
Các học phần giảng dạy :
❖ Đại học:
    – Vật liệu điện
    – Nhà máy điện và trạm biến áp
❖ Sau đại học:
    – Bảo vệ và Điều khiển hệ thống điện
    – Quy hoạch và Phát triển hệ thống điện
Hướng nghiên cứu :
    ❏ Hồ quang điện trong thiết bị đóng cắt
    ❏ Tự động điều khiển hệ thống điện 
image_tmt
TS. Trương Minh Tấn
Giảng viên chính 
Email​: tmtan@ftt.edu.vn
Điện thoại : 0989399588
Các học phần giảng dạy :
❖ Đại học:
    – Mạng và Cung cấp điện
❖ Sau đại học:
    – Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện
    – Truyền tải điện năng đi xa
Hướng nghiên cứu :
    ❏ Nghiên cứu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện
    ❏ Tối ưu hoá cấu trúc mạng cung cấp điện và chất lượng điện năng
    ❏ Ứng dụng phương pháp hiện đại trong thiết kế, tối ưu hóa máy điện, thiết bị biến đổi năng lượng
image_ntb
ThS. Nguyễn Thái Bảo
Giảng viên chính
Email​: ​ ntbao@ftt.edu.vn
Điện thoại : 0983417757
Các học phần giảng dạy :
❖ Đại học:
    – Hình họa, Vẽ kỹ thuật
    – Lý thuyết điều khiển tự động
    – Truyền động điện
Hướng nghiên cứu :
    ❏ Điều khiển động cơ điện 
image_lth
TS. Lê Thái Hiệp
Giảng viên chính
Email​: ​ lethaihiep@qnu.edu.vn
Điện thoại : 0979 708 259
Các học phần giảng dạy :
❖ Đại học:
    – Lý thuyết điều khiển tự động
    – Kỹ thuật lập trình trong ngành điện
    – Mạng truyền thông công nghiệp & SCADA
❖ Sau đại học:
    – Điều khiển điện tử công suất
Hướng nghiên cứu :
    ❏ Điều khiển các bộ biến đổi điện tử công suất
    ❏ Điều khiển và giám sát từ xa
    ❏ Các giải thuật trong ngành điện
    ❏ Điều khiển máy phát điện gió 

ThS. Lê Nam Dương
Giảng viên
Email​:  lenamduong@qnu.edu.vn
Điện thoại : 0983322806
Các học phần giảng dạy :
❖ Đại học:
    – Đo lường và cảm biến điện tử
    – Kỹ thuật mạng máy tính
    – Kỹ thuật điện tử
    – Hệ thống tự động hóa công nghiệp
Hướng nghiên cứu :
    ❏ Thiết kế chip
    ❏ Điện tử công suất
image_nat
ThS. Nguyễn An Toàn
Giảng viên
Email​:  nguyenantoan@qnu.edu.vn
Điện thoại : 0983169689
Các học phần giảng dạy :
❖ Đại học:
    – Điều khiển logic
    – Điện tử công suất
    – Trang bị điện
    – Hệ thống tự động hóa công nghiệp
Hướng nghiên cứu :
    ❏ Điều khiển nâng cao chất lượng các hệ điều khiển truyền động điện
    ❏ Điện tử công nghiệp
image_bvu
ThS. Bùi Văn Vũ
Giảng viên
Email​: ​ bvvu@ftt.edu.vn
Điện thoại : 0966.338.737
Các học phần giảng dạy :
❖ Đại học:
    – Vi điều khiển
    – Lập trình và ghép nối phần cứng.
    – Hệ thống tự động hóa.
Hướng nghiên cứu :
    ❏ Tự động hóa sản xuất.
    ❏ Điện tử công suất. 
image_nmv
ThS. Nguyễn Mai Vũ
Trợ lý
Emailcauthuytinh314@gmail.com
Điện thoại: 0982554877
image_nxt
ThS. Nguyễn Xuân Thậm
Kỹ sư thực hành
Email​:  ​xuanthamdhqn@gmail.com
Điện thoại : 0934704688
Hướng nghiên cứu :
    ❏ Điều khiển ổn định hệ thống điện
    ❏ Năng lượng gió