KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
PHÒNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH CN KỸ THUẬT
30.06.2020

PHÒNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH CN KỸ THUẬT

ịa điểm: Phòng 111, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu      Nhiệm vụ:      - Phục...

Đọc tiếp...
XƯỞNG THỰC HÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
30.06.2020

XƯỞNG THỰC HÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Địa điểm: Phòng 103, khu nhà A7, Trường đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu      Nhiệm vụ:      Là nơi...

Đọc tiếp...
PHÒNG THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN – TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
30.06.2020

PHÒNG THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN – TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Địa điểm: Phòng 102, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu Nhiệm vụ:      - Phục vụ...

Đọc tiếp...
PHÒNG THÍ NGHIỆM LÝ THUYẾT MẠCH
30.06.2020

PHÒNG THÍ NGHIỆM LÝ THUYẾT MẠCH

Địa điểm: Phòng 105, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu      Nhiệm vụ:      - Phục vụ...

Đọc tiếp...
PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT – ĐO LƯỜNG
30.06.2020

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT – ĐO LƯỜNG

Địa điểm: Phòng 107, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu      Nhiệm vụ:      Là nơi...

Đọc tiếp...
PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN – TỰ ĐỘNG HÓA
30.06.2020

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN – TỰ ĐỘNG HÓA

Địa điểm: Phòng 112, khu nhà A7, trường Đại học Quy Nhơn 1. Nhiệm vụ và mục tiêu      Nhiệm vụ:      -...

Đọc tiếp...
PHÒNG THÍ NGHIỆM LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH
29.06.2020

PHÒNG THÍ NGHIỆM LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

1. Nhiệm vụ và mục tiêu     Nhiệm vụ:     Là nơi phục vụ việc hướng dẫn thí nghiệm – thực hành cho sinh...

Đọc tiếp...
PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT VI XỬ LÝ, VI ĐIỀU KHIỂN
20.06.2020

PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT VI XỬ LÝ, VI ĐIỀU KHIỂN

Là phòng thực hành trang bị cho sinh viên kiến thức về lập trình hợp ngữ trên máy tính như tập lệnh x86 của Intel....

Đọc tiếp...
PHÒNG LAB KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ XUNG-SỐ
20.06.2020

PHÒNG LAB KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ XUNG-SỐ

    Trang bị các bài thí nghiệm điện tử về điện trở, tụ điện, diode, transistor… Thực hành, lắp ráp các mạch điện tử...

Đọc tiếp...