Các hệ đào tạo

Ngày đăng : 24/04/2015

I. ĐÀO TẠO THẠC SỸ

- Ngành đào tạo: Kỹ thuật điện.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

 

II. ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY         

1. Đào tạo trình độ đại học:

Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức tập trung. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học hệ chính quy trong hệ thống văn bằng quốc gia, học vị Kỹ sư.

 TT  Ngành đào tạo Mã ngành

Thời gian

đào tạo

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử     Xem thêm 107 4,5 năm
2 Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông)   Xem thêm 108 4,5 năm
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng     Xem thêm 112 4,5 năm

 

2. Đào tạo trình độ cao đẳng:

Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức tập trung. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cao đẳng hệ chính quy trong hệ thống văn bằng quốc gia, học vị Cử nhân

TT Ngành đào tạo Mã ngành

Thời gian

đào tạo

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử C01 2,5 năm
2 Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) C02 2,5 năm
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng   2,5 năm

 

III. ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG 

1. Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học:

TT Ngành đào tạo Mã ngành

Thời gian

đào tạo

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử   2 năm
2 Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông)   2 năm
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng   2 năm

 

2. Đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học:

TT Ngành đào tạo Mã ngành

Thời gian

đào tạo

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử   3 năm
2 Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông)   3 năm
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng   3 năm

* Đối tượng tuyển sinh         

         - Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học: Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển. Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 01 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

         - Đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

 

* Danh mục các nhóm ngành tương đương như sau:

          - Ngành Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật Điện tử - viễn thông, Điện tử viễn thông, Điện – Điện tử, Điện tử, … có thể thi vào ngành Kỹ thuật điện tử - truyền thông.

          - Ngành Thiết bị điện – điện tử, Mạng và hệ thống điện, Kỹ thuật điều khiển tự động, Kỹ thuật tự động hóa, Điện công nghiệp, Kỹ thuật đo lường và tin học công nghiệp … có thể thi vào ngành Kỹ thuật điện – điện tử.

          - Ngành Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, … có thể thi vào ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

 

IV. ĐÀO TẠO HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

 

         Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức tập trung vào các buổi tối trong tuần. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học hệ vừa học vừa làm trong hệ thống văn bằng quốc gia, học vị Kỹ sư.

 

TT Ngành đào tạo Mã ngành

Thời gian

đào tạo

1 Kỹ thuật Điện - Điện tử 107 5 năm
2 Kỹ thuật Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) 108 5 năm
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng 112 5 năm

         Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương được tham gia thi tuyển. Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học được xét tuyển thẳng.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_counterHôm nay1
mod_vvisit_counterHôm qua128
Đang online1
mod_vvisit_counterTổng Cộng184.604

KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐH QUY NHƠN

Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Tp.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0563 847 010

Email: ddtung@ftt.edu.vn; Website: http://ftt.edu.vn

Copyright @2015 Khoa Kỹ thuật & Công nghệ - Trường ĐH Quy Nhơn. All Rights Reserved