31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

CN Kỹ thuật Xây dựng - Cơ cấu tổ chức

 

Thông tin liên hệ:

Tên giao dịch: Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

Trực thuộc:      Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Tel/Fax:           (0256)3847010

Danh sách nhân sự cơ hữu:

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Mai Chí Trung

HỌ TÊN - CHỨC VỤ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

hinh1

TS. Nguyễn Mai Chí Trung

Giảng viên

 Trưởng bộ môn

 

Email: nmctrung@ftt.edu.vn; nguyenmaichitrung@qnu.edu.vn

Điện thoại: 0914 749 688

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Kết cấu bê tông cốt thép

    - Thí nghiệm công trình

    - Nhà nhiều tầng

    - Kết cấu bê tông ứng suất trước

❖ Sau đại học:

    - Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao

    - Khảo sát và nghiên cứu thực nghiệm công trình

Hướng nghiên cứu:

    ❖ Torsion of Reinforced Concrete

    ❖ Plasticity in Reinforced Concrete

    ❖ Composite Materials

   ❖ Computational Mechanics

hinh2

ThS. KTS. Nguyễn Thành Thái

Giảng viên

 

 

Email: ntthai@ftt.edu.vn,  nguyenthanhthaikts@gmail.com

Điện thoại: 0913 441 661

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Nguyên lý kiến trúc dân dụng và công nghiệp

   -Cấu tạo kiến trúc

   - Đồ án kiến trúc

   - Hình họa

   - Vẽ kỹ thuật

   - Hình họa và vẽ kỹ thuật

   - Thực hành vẽ Autocad

   - Trang thiết bị công trình

   - Quy hoạch đô thị

   - Hướng dẫn thực tập, đồ án tốt nghiệp

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Urban planning

   ❖ I-home

   ❖ Green architecture

   ❖ Traditional architecture

hinh3

ThS. KTS. Nguyễn Thanh Hải

Giảng viên

Email: nthai@ftt.edu.vn; nguyenthanhhai@qnu.edu.vn

Điện thoại: 0903 730 537 – 0967 013 366

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Nguyên lý kiến trúc dân dụng và công nghiệp

   - Cấu tạo kiến trúc

   - Đồ án kiến trúc

   - Hình họa và vẽ kỹ thuật

   - Vẽ kỹ thuật

   - Thực hành vẽ Autocad

   - Trang thiết bị công trình

   - Quy hoạch đô thị

   - Hướng dẫn thực tập, đồ án tốt nghiệp

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Urban planning

   ❖ High-rise buildings

   ❖ Green architecture

   ❖Architecture expression

hinh4

ThS. Đỗ Nguyễn Duy Minh

Giảng viên

Email: duyminhdonguyen@gmail.com

Điện thoại: 0935 969 189

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Sức bền vật liệu

   - Kết cấu thép

   - Sửa chữa và gia cố công trình

   - Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

    ❖ Các biện pháp tăng cường ổn định kết cấu thép.

hinh5 

ThS. Phạm Văn Trực

Giảng viên

Email: pvtruc@ftt.edu.vn

Điện thoại: 0989 976 343

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Cơ học đất

   - Nền móng

   - Công trình trên nền đất yếu

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Xử lý nền đất yếu

   ❖ Các giải pháp móng cho nhà cao tầng

hinh6 

ThS. Phạm Thị Lan

Giảng viên

 

Email: ptlan@ftt.edu.vn

Điện thoại: 0935 289 766

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Kết cấu bê tông cốt thép 1, 2, 3

   - Đồ án bê tông cốt thép 1, 2

   - Vẽ kỹ thuật xây dựng

   - TH vẽ kỹ thuật xây dựng

   - Hướng dẫn thực tập, đồ án tốt nghiệp

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Phân tích PTHH

   ❖ Nghiên cứu về kết cấu công trình phòng tránh thiên tai

   ❖ Nghiên cứu về ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới, vật liệu thân thiện với môi trường

   ❖ Ứng dụng tin học trong thiết kế kết cấu công trình ...

hinh7

NCS. ThS. Trần Thanh Tuấn

Giảng viên

 

 

Email: tranthanhtuan@hotmail.com.vn

Điện thoại: 0906 864 689

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Kỹ thuật thi công

   - Tổ chức thi công

   - Đồ án kỹ thuật thi công

   - Đồ án tổ chức thi công

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Site response

   ❖ Risk assessment of structure (hazard seismic analysis, fragility analysis)

   ❖ Soil-structure interaction

hinh8

ThS. Vàng Hiếu Quang

Giảng viên

Email: quangquick7@gmail.com

Điện thoại: 0984 292 350

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Kỹ thuật thi công

   - Tổ chức thi công

   - Quản lý dự án xây dựng

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Hợp đồng trong xây dựng

   ❖ Chi phí do chậm trễ tiến độ thi công

hinh9

ThS. Lê Thị Mai Trang

Giảng viên

Email: ltmtrang@ftt.edu.vn; lethimaitrang56@gmail.com

Điện thoại: 0902 040 084

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Cơ học kết cấu

   - Kết cấu thép

   - Kinh tế xây dựng

   - Quản lý dự án xây dựng

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Construction productivity

   ❖ BIM for construction management

   ❖ Sustainable construction

 hinh10

ThS. Trần Bá Cảnh

Giảng viên

Email: tbcanh@ftt.edu.vn

Điện thoại: 0905 390 829

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Kết cấu bê tông cốt thép

   - Thí nghiệm công trình

   - Nhà nhiều tầng

   - Vật liệu xây dựng

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Động lực học kết cấu công trình

   ❖ Vật liệu mới ứng dụng trong xây dựng

   ❖ Vật liệu Composite

hinh11

ThS. Hoàng Công Duy

Giảng viên

Email: hoangduyftt@gmail.com; hcduy@ftt.edu.vn

Điện thoại: 0906 379 296

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Sức bền vật liệu

   - Kết cấu thép

   - Đồ án kết cấu thép

   - Ứng dụng tin học trong xây dựng

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Động lực học kết cấu

   ❖ Điều khiển kết cấu

   ❖ Giải pháp kết cấu nhà cao tầng

hinh12

 ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngân

Giảng viên

Email: ntkngan@ftt.edu.vn

Điện thoại: 01683 358 320

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Cơ học đất

   - Nền móng

   - Công trình trên nền đất yếu

   - Thí nghiệm cơ học đất

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Xử lý nền đất yếu

   ❖ Các giải pháp móng cho nhà cao tầng

hinh13

ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Giảng viên

Email: nttnguyen@ftt.edu.vn

Điện thoại: 01683 359 146

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Vẽ kỹ thuật xây dựng

   - Thực hành vẽ kỹ thuật xây dựng

   - Kinh tế xây dựng

   - Quản lý dự án

   - Tổ chức thi công

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Phương án thi công rút ngắn thời gian và giảm chi phí

   ❖ Phương pháp thực hiện thiết kế và thi công đồng thời

 

hinh14

 ThS. Nguyễn Ngọc Thắng

Giảng viên

Email: nnthang@ftt.edu.vn

Điện thoại: 0168 224 6329

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Kỹ thuật thi công 1, 2

   - Đồ án KTTC, TCTC

   - Máy xây dựng

   - Cấp thoát nước

❖ Sau đại học:

HướnHướng nghiên cứu:

   ❖ Numerical methods

   ❖ Failure mechanics, structural dynamics

   ❖ Composite materials

hinh15

NCS. ThS. Ngô Tăng Tuân

Giảng viên

 

Email: nttuan@ftt.edu.vn

Điện thoại: 0905 056 005

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Kết cấu thép 1, 2

   - Sức bền vật liệu 1,2

   - Đồ án kết cấu thép

   - Thực tập địa chất công trình

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Structural response to impact loads

   ❖ Steel structures

   ❖ Strengthening reinforced structures with FRP

   ❖ Application of computer - based models in civil engineering

hinh16

ThS. Hoàng Công Vũ

Giảng viên

 

Email: hcvu@ftt.edu.vn, hoangcongvu@qnu.edu.vn

Điện thoại: 0985 885 490

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Nền móng

   - Đồ án Nền móng

   - Công trình trên nền đất yếu

   - Địa chất công trình

   - Thực tập Địa chất công trình

   - Trắc địa

   - Thực hành Trắc địa

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Numerical methods

   ❖ Failure mechanics

   ❖ Structural dynamics

 

 

hinh17

ThS. Đoàn Kiều Văn Tâm

Giảng viên

Email: dkvtam@ftt.edu.vn

Điện thoại: 0947 471 937

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

   - Kết cấu bê tông cốt thép

   - Thí nghiệm công trình

   - Kết cấu bê tông ứng suất trước

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu:

   ❖ Nonlinear FEM

   ❖ Dynamics of structures

   ❖ Composite precast structure

hinh18KS. Nguyễn Thanh Tùng

Quản lý phòng thí nghiệm

Email: nttungqnu@gmail.com

Điện thoại: +7(952)6234326

Công việc:

   - Quản lý các phòng thí nghiệm bộ môn Xây Dựng

   - Trợ giúp các giảng viên trong công tác hướng dẫn thí nghiệm

   - Phối hợp xây dựng các bài giảng liên quan đến công tác thí nghiệm

Hướng nghiên cứu

   ❖ Bases and underground structures

   ❖ Soil testing

   ❖ Structural tests and inspections