31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Điện tử Viễn thông - Cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ:

Tên giao dịch: Bộ môn Điện tử - Viễn thông

Trực thuộc:     Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Tel/Fax:         (0256)3847010

Danh sách nhân sự cơ hữu:

Trưởng bộ môn: TS.Huỳnh Nguyễn Bảo Phương

HỌ TÊN - CHỨC VỤ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

hinh1.jpg

TS. HUỲNH NGUYỄN BẢO PHƯƠNG

Giảng viên chính, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn

Email: hnbphuong@ftt.edu.vn

Điện thoại: 098 582 8636

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

     - Nhập môn ngành KTĐT-TT

     - Lý thuyết mạch điện tử

     - Trường & anten truyền sóng

     - Tổ chức & QL mạng VT

❖ Sau đại học:

     - Mô hình hóa và mô phỏng mạng truyền thông

     - Anten thông minh

Hướng nghiên cứu:

     ❏ Tối ưu thiết kế các linh kiện siêu cao tần

     ❏ Cấu trúc siêu vật liệu điện từ

     ❏ Hệ thống anten mảng, anten MIMO

hinh4

TS. HỒ VĂN PHI

Giảng viên chính

Trưởng Phòng Công tác sinh viên

 

Email: hovanphi@qnu.edu.vn

Điện thoại: 090 502 1688

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

       - Kỹ thuật Xung - Số

       - Thông tin di động

       - Lý thuyết mạch điện tử

❖ Sau đại học:

       - Mạng di động và không dây

       - Chuyên đề viễn thông nâng cao

Hướng nghiên cứu:

       ❏ Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng mạng thông tin di động.

       ❏ Nghiên cứu mạng thông tin di động thế hệ mới

       ❏ Nghiên cứu mạng viễn thông thế hệ mới

       ❏ Tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông ở Việt Nam

hinh5

TS. ĐÀO MINH HƯNG

Giảng viên chính

Email: daominhhungqn@gmail.com

Điện thoại: 093 473 9589

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

      - Kỹ thuật mạch Điện tử

      - Điện tử Công nghiệp

      - Thông tin số

❖ Sau đại học:

      - Điều khiển Điện tử công suất

      - Hệ thống truyền thông số nâng cao

      - Xử lý tín hiệu không gian thời gian

      - Chuyên đề Viễn thông nâng cao

Hướng nghiên cứu:

       ❏ Mạch điện tử thông tin.

       ❏ Hệ thống truyền thông số; Các Hệ thống MIMO-OFDM và ứng dụng trong Radar.

       ❏ Mạng cảm biến không dây.

hinh6

ThS. NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN

Giảng viên chính, Chủ tịch CĐBP

Nghiên cứu sinh

Email: ndluyen@ftt.edu.vn

Điện thoại: 091 421 6880

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

       - Kỹ thuật Vi xử lý

       - Công Nghệ vi điều khiển

       - Ngôn ngữ lập trình C/C++

       - Thiết kế hệ thống nhúng

Hướng nghiên cứu:

       ❏ Hệ thống Nhúng

       ❏ Hệ thống điều khiển, tự động hóa công nghiệp và dân dụng.

       ❏ SmartHome, IoT, BigData, AI

hinh1

TS. NGUYỄN ĐỖ DŨNG

Giảng viên

 

 

Email: nddung@ftt.edu.vn

Điện thoại: 096 417 7479

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

      - Kỹ thuật điện tử.

      - Lý thuyết điều khiển-tự động.

      - Kỹ thuật đo lường ĐT-CB.

      - Kỹ thuật định vị-dẫn đường.

Hướng nghiên cứu:

       ❏  Multiple antennas and massive MIMO systems.

       ❏  Resource allocation and Energy efficiency.

       ❏  Physical layer security.

       ❏  Cooperative and cognitive communications.

hinh7

ThS. ĐẶNG THỊ TỪ MỸ

Giảng viên chính

Nghiên cứu sinh

Email: dangthitumy@qnu.edu.vn

Điện thoại: 0127 878 8089

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

      - Cấu kiện điện tử

      - Lý thuyết thông tin

      - Mạng viễn thông

Hướng nghiên cứu:

      ❏ Mạng Nơ-ron nhân tạo

      ❏ Cấu trúc siêu vật liệu điện từ

      ❏ Hệ thống anten mảng ở tần số cao

hinh8

ThS. LÊ QUANG TIÊU

Giảng viên

Email:lqtieu@ftt.edu.vn

Điện thoại:090 564 5948

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

      - Multimedia

      - Kỹ thuật truyền hình

Hướng nghiên cứu:

      ❏ Multimedia

hinh9

ThS. PHẠM HỒNG THỊNH

Giảng viên chính

Nghiên cứu sinh

Email: phthinh@ftt.edu.vn

Điện thoại: 091 511 4425

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

      - Kỹ thuật điện tử

      - Kỹ thuật xung số

      - Xử lý tín hiệu số

Hướng nghiên cứu:

      ❏ Video streaming

      ❏ Software Defined Networking

hinh10

ThS. NGUYỄN VĂN HÀO

Giảng viên

Nghiên cứu sinh

Email: nvhao@ftt.edu.vn

Điện thoại: 098 813 3005

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

      - Kỹ thuật điện tử

      - Kỹ thuật xung số

      - Thiết kế vi mạch VLSI

Hướng nghiên cứu:

      ❏ CMOS VLSI Design

 hinh11

ThS. NGUYỄN TƯỜNG THÀNH

Giảng viên

Nghiên cứu sinh

Email:thanh1277@gmail.com

Điện thoại:091 409 2020

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

      - Kỹ thuật điện tử

      -Kiến trúc máy tính

      - Kỹ thuật định vị dẫn đường điện tử

      - Xử lý ảnh

Hướng nghiên cứu:

      ❏ Xử lý ảnh.

hinh12

ThS. LÊ THỊ CẨM HÀ

Giảng viên chính

Nghiên cứu sinh

Email: ltcha@ftt.edu.vn

Điện thoại: 093 518 1828

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

      - Thông tin quang

      - Thông tin vô tuyến

      - Thông tin vệ tinh

Hướng nghiên cứu:

      ❏ Hệ thống thông tin quang tốc độ cao, linh kiện quang nano,

cấu trúc quang tinh thể, cấu trúc siêu vật liệu

      ❏ Hệ thống định vị, thu phát vô tuyến siêu cao tần

      ❏ Millimeter wave

      ❏ Nghiên cứu, thiết kế anten

hinh2

ThS. LÊ NAM DƯƠNG

Giảng viên

Nghiên cứu sinh

 

Email:lnduong@ftt.edu.vn

Điện thoại: 098 332 2806

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

     - Đo lường và cảm biến điện tử

     - Kỹ thuật mạng máy tính

     - Kỹ thuật điện tử

Hướng nghiên cứu:

     ❏ Thiết kế chip

     ❏ Điều khiển quá trình

     ❏ Điện tử công suất

     ❏ Hệ thống nhúng và ứng dụng

hinh13

TS. HUỲNH CÔNG TÚ

Giảng viên

Phó trưởng phòng Đào tạo đại học

 

Email: huynhcongtu@qnu.edu.vn

Điện thoại: 090 386 9026

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

     - Kỹ thuật điện tử

     - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng

     - Thiết kế vi mạch VLSI

  • Sau đại học:

     - Lý thuyết thông tin và mã hóa

     - Mật mã và an ninh mạng viễn thông

Hướng nghiên cứu:

     ❏ CMOS VLSI Design

     ❏ Quantum electronic (silicon photonic, laser)

     ❏ Machine Learning and BigData in Fin.Tech

 

hinh14

TS. NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Giảng viên

 

 

Emailnguyenducthien@qnu.edu.vn or ndthien@ftt.edu.vn 

Điện thoại: 097 255 0714

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

     - Thông tin di động

     - Kỹ thuật mạng máy tính

     - Tổ chức & Quản lý mạng viễn thông

Hướng nghiên cứu:

     ❏ Internet-of-Things (IoT) and Cloud Computing

     ❏ Energy-harvesting-aware Wireless Sensor Networks

     ❏ Resource allocation in communication systems (4G-LTE, 5G)

hinh15

ThS. NGUYỄN DUY THÔNG

Giảng viên

Nghiên cứu sinh

 

Email:ndthong@ftt.edu.vn

Điện thoại: 093 559 6297

Các học phần giảng dạy:

❖ Đại học:

     - Kỹ thuật điện tử

     - Kỹ thuật mạng máy tính

Hướng nghiên cứu:

     ❏ Optical wireless communications (OWC)

     ❏ Visible light communication

     ❏ Optical camera communications (OCC)

     ❏ Optical satellite communication

     ❏ Machine learning

hinh16

ThS. NGUYỄN TRẦN HOÀNG GIANG

Kỹ sư

Email: nthgiang@ftt.edu.vn

Điện thoại: 0165 353 1599

 

 

364

KS. NGÔ VĂN TÂM

Kỹ sư

Email: nvtam@ftt.edu.vn

Điện thoại: 0901 985 209

hinh17

KS. NGUYỄN QUANG DUY

Kỹ sư

Email: nqduy@ftt.edu.vn

Điện thoại: 097 782 7927