31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Kỹ thuật điện - cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ:

Tên giao dịch: Bộ môn Kỹ thuật điện

Trực thuộc:     Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Tel/Fax:         (0256)3847010

Danh sách nhân sự cơ hữu:

Trưởng bộ môn: TS.Lê Tuấn Hộ

HỌ TÊN - CHỨC VỤ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

image001

GS. TS. Nguyễn Hồng Anh

Giảng viên cao cấp

Email​: ​nhanh@qnu.edu.vn

Điện thoại :

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Máy điện 1

    - Máy điện 2

    - Kỹ thuật điện

❖ Sau đại học:

    - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

    - Ứng dụng hệ thống truyền tải xoay chiều linh hoạt và hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp trong việc nâng cao ổn định hệ thống điện

    - Chất lượng điện năng

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Ổn định hệ thống điện

    ❏ Điều khiển thông minh trên lưới điện

    ❏ Mô phỏng, nhận dạng động cơ điện

 

image002

PGS.TS. Huỳnh Đức Hoàn

Giảng viên chính

Trưởng khoa

 

Email​: huynhduchoan@qnu.edu.vn

Điện thoại : 

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Vật liệu điện

    - Nhà máy điện và trạm biến áp

❖ Sau đại học:

    - Bảo vệ và Điều khiển hệ thống điện

    - Quy hoạch và Phát triển hệ thống điện

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Hồ quang điện trong thiết bị đóng cắt

    ❏ Tự động điều khiển hệ thống điện 

image003

TS. Trương Minh Tấn

Giảng viên chính

Phó trưởng khoa

Email​: tmtan@ftt.edu.vn

Điện thoại : 0989399588

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Mạng và Cung cấp điện

❖ Sau đại học:

    - Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện

    - Truyền tải điện năng đi xa

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Nghiên cứu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện

    ❏ Tối ưu hoá cấu trúc mạng cung cấp điện và chất lượng điện năng

    ❏ Ứng dụng phương pháp hiện đại trong thiết kế, tối ưu hóa máy điện, thiết bị biến đổi năng lượng

image004

TS. Đoàn Đức Tùng

Giảng viên chính

Emailddtung@ftt.edu.vn

Điện thoại : 0905799386

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Lý thuyết mạch điện

    - Máy điện

    - Thiết kế tự động thiết bị điện cơ.

❖ Sau đại học:

    - Logic mờ và mạng nơron

    - Lưới điện thông minh.

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Máy điện

    ❏ Các kỹ thuật tối ưu ứng dụng cho Máy điện và Hệ thống điện

    ❏ Lưới điện thông minh. 

image005

TS. Nguyễn Ngọc Mỹ

Giảng viên chính

Email​: ​nguyenngocmy.ktcn@gmail.com

  Điện thoại :  0913487679

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học: 

    - Kỹ thuật điện

    - Máy điện

    - Kỹ thuật chiếu sáng

❖ Sau đại học:

    - Phương pháp tính toán trường điện từ

    - Năng lượng tái tạo.

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Máy điện, Điều khiển máy điện 

    ❏ Trường điện từ trong thiết bị điện 

image006

ThS. Thân Văn Thông

Giảng viên chính

Email​: ​tvthong@ftt.edu.vn 

Điện thoại : 0905359568

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Kỹ thuật nhiệt

    - Kỹ thuật đo lường và cảm biến

    - Điện tử công suất 

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Điều khiển tự động

    ❏ Điều khiển điện tử công suất 

image007

ThS. Nguyễn Thái Bảo

Giảng viên chính

Email​: ​ntbao@ftt.edu.vn

Điện thoại : 0983417757

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Hình họa, Vẽ kỹ thuật

    - Lý thuyết điều khiển tự động

    - Truyền động điện

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Điều khiển động cơ điện 

image008

TS. Lê Tuấn Hộ

Giảng viên

Trưởng bộ môn

Email​: ​ltho@ftt.edu.vn​; ​tuanhole@qnu.edu.vn

Điện thoại : 0981273279

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Kỹ thuật điện cao áp

    - An toàn điện

❖ Sau đại học:

    - Các phương pháp tối ưu hóa

    - Kỹ thuật điện cao áp và siêu cao áp

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Neural network

    ❏ Statistics and multiobjective optimization in power system

    ❏ Reliability in electrical engineering

    ❏ Power system forecasting

    ❏ Robust (parameter) design

image009

TS. Đỗ Văn Cần

Giảng viên

Email​: ​dovancan@qnu.edu.vn 

Điện thoại : 0935253630

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Kỹ thuật vi điều khiển

    - Mạng truyền thông công nghiệp & SCADA

    - Truyền động điện

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Thiết kế chíp ứng dụng

    ❏ Điện tử công nghiệp 

image010

TS. Đoàn Thanh Bảo

Giảng viên chính

Email​:​ dtbao@ftt.edu.vn​ ​doanthanhbao@qnu.edu.vn 

Điện thoại : 0982 379 279

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Khí cụ điện

    - Lý thuyết mạch điện

❖ Sau đại học:

    -Mô hình tổng quát máy điện 

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Ứng dụng các thiết bị điện-điện tử

    ❏ Thiết kế, chế tạo các máy điện dùng vật liệu mới 

image011

TS. Ngô Minh Khoa

Giảng viên

Email​: ​ngominhkhoa@qnu.edu.vn 

Điện thoại : 0988 371 737

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Ngắn mạch trong hệ thống điện

    - Mạng và cung cấp điện

    - An toàn điện

❖ Sau đại học:

    - Tính toán phân tích hệ thống điện

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Chất lượng điện năng

    ❏ Ổn định hệ thống điện

    ❏ Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện 

image012

TS. Lê Thái Hiệp

Giảng viên chính

Email​: ​lethaihiep@qnu.edu.vn 

Điện thoại : 0979 708 259

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Lý thuyết điều khiển tự động

    - Kỹ thuật lập trình trong ngành điện

    - Mạng truyền thông công nghiệp & SCADA

❖ Sau đại học:

    - Điều khiển điện tử công suất

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Điều khiển các bộ biến đổi điện tử công suất

    ❏ Điều khiển và giám sát từ xa

    ❏ Các giải thuật trong ngành điện

    ❏ Điều khiển máy phát điện gió 

image013

TS. Nguyễn Duy Khiêm

Giảng viên

Email​:​ ndkhiem@ftt.edu.vn​, khiemnd77@gmail.com 

Điện thoại : 091.39 86.0.68

Các học phần giảng dạy

❖ Đại học:

    - Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện

    - Ổn định trong hệ thống điện

❖ Sau đại học: 

    - Tính toán độ tin cậy trong hệ thống điện

Hướng nghiên cứu

    ❏ Các nguồn năng lượng mới và tái tạo (Năng lượng gió và Năng lượng mặt trời).

    ❏ Tổn thất điện năng trong hệ thống điện.

    ❏ Điều khiển và tự động hóa lưới điện phân phối.

    ❏ Chất lượng điện năng. 

image014

ThS. Nguyễn An Toàn

Giảng viên

Email​: ​natoan@ftt.edu.vn

Điện thoại : 0983169689

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Điều khiển logic

    - Điện tử công suất

    - Trang bị điện

    - Hệ thống tự động hóa công nghiệp

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Điều khiển nâng cao chất lượng các hệ điều khiển truyền động điện

    ❏ Điện tử công nghiệp

image015

ThS. Lương Ngọc Toàn

Giảng viên

Email​: ​lntoan@ftt.edu.vn 

Điện thoại : 0974549139

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Kỹ thuật chiếu sáng.

    - Kỹ thuật điện. - Khí cụ điện.

    - Thiết kế tự động thiết bị điện.

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Năng lượng tái tạo.

    ❏ Thiết bị điện và vật liệu mới. 

image016

ThS. Bùi Văn Vũ

Giảng viên

Email​: ​bvvu@ftt.edu.vn 

Điện thoại : 0966.338.737

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Vi điều khiển

    - Lập trình và ghép nối phần cứng.

    - Hệ thống tự động hóa.

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Tự động hóa sản xuất.

    ❏ Điện tử công suất. 

image017

Nguyễn Thị Hoài Giang

Thư ký

Emailkythuatcongngheqn@gmail.com

Điện thoại: 0983054795

image018

ThS. Nguyễn Mai Vũ

Trợ lý

Emailcauthuytinh314@gmail.com

Điện thoại: 0982554877

image019

ThS. Trần Xuân Khoa

Kỹ sư thực hành

Email​: txkhoa@ftt.edu.vn

Điện thoại : 0935799977

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Smart grid & Smart city.

    ❏ Technology of intelligent systems and intelligent control​.

    ❏ Traffic information engineering & Control​. 

hinh1

ThS. Nguyễn Xuân Thậm

Kỹ sư thực hành

Email​: ​xuanthamdhqn@gmail.com 

Điện thoại : 0934704688

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Điều khiển ổn định hệ thống điện

    ❏ Năng lượng gió