31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Kỹ thuật điện - cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ:

Tên giao dịch: Bộ môn Kỹ thuật điện

Trực thuộc:     Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Tel/Fax:         (0256)3847010

Danh sách nhân sự cơ hữu:

Trưởng bộ môn: TS.Lê Tuấn Hộ

STT Họ và tên Học vị Ngành Số điện thoại Email
01   Nguyễn Hồng Anh GS.TS KTĐ   nhanh@ftt.edu.vn
02   Đoàn Đức Tùng Tiến sỹ KTĐ 0905.799.386 ddtung@ftt.edu.vn
03   Trương Minh Tấn Tiến sỹ KTĐ 0989.399.588 tmtan@ftt.edu.vn
04   Huỳnh Đức Hoàn Tiến sỹ KTĐ 0935.024.689 hdhoan@ftt.edu.vn
05   Nguyễn Ngọc Mỹ Tiến sỹ KTĐ 0913.487.679 nnmy@ftt.edu.vn
06   Thân Văn Thông Thạc sỹ KTĐ 0905.359.568 tvthong@ftt.edu.vn
07   Nguyễn Thái Bảo Thạc sỹ KTĐ 0983.417.757 ntbao@ftt.edu.vn
08   Lê Tuấn Hộ Tiến sỹ KTĐ 01264.336.385 ltho@ftt.edu.vn
09   Đỗ Văn Cần Thạc sỹ - NCS KTĐ 0935.253.630 dvcan@ftt.edu.vn
10   Đoàn Thanh Bảo Tiến sỹ KTĐ 0982.379.279 dtbao@ftt.edu.vn
11   Ngô Minh Khoa Tiến sỹ KTĐ 0988.371.737 nmkhoa@ftt.edu.vn
12   Lê Thái Hiệp Tiến sỹ KTĐ 0979.708.259 lthiep@ftt.edu.vn
13   Nguyễn Duy Khiêm Tiến sỹ KTĐ 0914.028.456 ndkhiem@ftt.edu.vn
14   Nguyễn Thị Hoài Giang Cử nhân Thư ký 0983.054.795 nthgiang@ftt.edu.vn
15   Nguyễn Mai Vũ Thạc sỹ Trợ lý 0982.554.877 nmvu@ftt.edu.vn
16   Nguyễn An Toàn Thạc sỹ KTĐ 0983.169.689 natoan@ftt.edu.vn
17   Lương Ngọc Toàn Thạc sỹ KTĐ 0974.549.139 lntoan@ftt.edu.vn
18   Nguyễn Xuân Thậm Thạc sỹ KTĐ 01695.051.773 nxtham@ftt.edu.vn
19   Trần Xuân Khoa Thạc sỹ KTĐ 0978.113.827 txkhoa@ftt.edu.vn
20   Bùi Văn Vũ Thạc sỹ KTĐ 0966.338.737 bvvu@ftt.edu.vn