31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Kỹ thuật điện - cơ cấu tổ chức

Thông tin liên hệ:

Tên giao dịch: Bộ môn Kỹ thuật điện

Trực thuộc:     Khoa Kỹ thuật & Công nghệ

Tel/Fax:         (0256)3847010

Danh sách nhân sự cơ hữu:

Trưởng bộ môn: TS.Lê Tuấn Hộ

HỌ TÊN - CHỨC VỤ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

image001

GS. TS. Nguyễn Hồng Anh

Giảng viên cao cấp

Email​: ​nhanh@qnu.edu.vn

Điện thoại :

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Máy điện 1

    - Máy điện 2

    - Kỹ thuật điện

❖ Sau đại học:

    - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

    - Ứng dụng hệ thống truyền tải xoay chiều linh hoạt và hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp trong việc nâng cao ổn định hệ thống điện

    - Chất lượng điện năng

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Ổn định hệ thống điện

    ❏ Điều khiển thông minh trên lưới điện

    ❏ Mô phỏng, nhận dạng động cơ điện

 

image002

TS. Đoàn Đức Tùng

Giảng viên chính

Trưởng khoa

Email​: ddtung@ftt.edu.vn

Điện thoại : 0905799386

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Lý thuyết mạch điện

    - Máy điện

    - Thiết kế tự động thiết bị điện cơ.

❖ Sau đại học:

    - Logic mờ và mạng nơron

    - Lưới điện thông minh.

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Máy điện

    ❏ Các kỹ thuật tối ưu ứng dụng cho Máy điện và Hệ thống điện

    ❏ Lưới điện thông minh. 

image003

TS. Trương Minh Tấn

Giảng viên chính

Phó trưởng khoa

Email​: tmtan@ftt.edu.vn

Điện thoại : 0989399588

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Mạng và Cung cấp điện

❖ Sau đại học:

    - Phân tích và điều khiển ổn định hệ thống điện

    - Truyền tải điện năng đi xa

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Nghiên cứu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện

    ❏ Tối ưu hoá cấu trúc mạng cung cấp điện và chất lượng điện năng

    ❏ Ứng dụng phương pháp hiện đại trong thiết kế, tối ưu hóa máy điện, thiết bị biến đổi năng lượng

image004

PGS. TS. Huỳnh Đức Hoàn

Giảng viên chính

Trưởng phòng CSVC

Email​: huynhduchoan@qnu.edu.vn

Điện thoại : 

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Vật liệu điện

    - Nhà máy điện và trạm biến áp

❖ Sau đại học:

    - Bảo vệ và Điều khiển hệ thống điện

    - Quy hoạch và Phát triển hệ thống điện

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Hồ quang điện trong thiết bị đóng cắt

    ❏ Tự động điều khiển hệ thống điện 

image005

TS. Nguyễn Ngọc Mỹ

Giảng viên chính

Email​: ​nguyenngocmy.ktcn@gmail.com

  Điện thoại :  0913487679

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học: 

    - Kỹ thuật điện

    - Máy điện

    - Kỹ thuật chiếu sáng

❖ Sau đại học:

    - Phương pháp tính toán trường điện từ

    - Năng lượng tái tạo.

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Máy điện, Điều khiển máy điện 

    ❏ Trường điện từ trong thiết bị điện 

image006

ThS. Thân Văn Thông

Giảng viên chính

Email​: ​tvthong@ftt.edu.vn 

Điện thoại : 0905359568

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Kỹ thuật nhiệt

    - Kỹ thuật đo lường và cảm biến

    - Điện tử công suất 

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Điều khiển tự động

    ❏ Điều khiển điện tử công suất 

image007

ThS. Nguyễn Thái Bảo

Giảng viên chính

Email​: ​ntbao@ftt.edu.vn

Điện thoại : 0983417757

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Hình họa, Vẽ kỹ thuật

    - Lý thuyết điều khiển tự động

    - Truyền động điện

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Điều khiển động cơ điện 

image008

TS. Lê Tuấn Hộ

Giảng viên

Trưởng bộ môn

Email​: ​ltho@ftt.edu.vn​; ​tuanhole@qnu.edu.vn

Điện thoại : 0981273279

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Kỹ thuật điện cao áp

    - An toàn điện

❖ Sau đại học:

    - Các phương pháp tối ưu hóa

    - Kỹ thuật điện cao áp và siêu cao áp

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Neural network

    ❏ Statistics and multiobjective optimization in power system

    ❏ Reliability in electrical engineering

    ❏ Power system forecasting

    ❏ Robust (parameter) design

image009

TS. Đỗ Văn Cần

Giảng viên

Email​: ​dovancan@qnu.edu.vn 

Điện thoại : 0935253630

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Kỹ thuật vi điều khiển

    - Mạng truyền thông công nghiệp & SCADA

    - Truyền động điện

❖ Sau đại học:

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Thiết kế chíp ứng dụng

    ❏ Điện tử công nghiệp 

image010

TS. Đoàn Thanh Bảo

Giảng viên chính

Email​:​ dtbao@ftt.edu.vn​ ​doanthanhbao@qnu.edu.vn 

Điện thoại : 0982 379 279

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Khí cụ điện

    - Lý thuyết mạch điện

❖ Sau đại học:

    -Mô hình tổng quát máy điện 

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Ứng dụng các thiết bị điện-điện tử

    ❏ Thiết kế, chế tạo các máy điện dùng vật liệu mới 

image011

TS. Ngô Minh Khoa

Giảng viên

Email​: ​ngominhkhoa@qnu.edu.vn 

Điện thoại : 0988 371 737

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Ngắn mạch trong hệ thống điện

    - Mạng và cung cấp điện

    - An toàn điện

❖ Sau đại học:

    - Tính toán phân tích hệ thống điện

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Chất lượng điện năng

    ❏ Ổn định hệ thống điện

    ❏ Bảo vệ rơle và tự động hóa hệ thống điện 

image012

TS. Lê Thái Hiệp

Giảng viên chính

Email​: ​lethaihiep@qnu.edu.vn 

Điện thoại : 0979 708 259

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Lý thuyết điều khiển tự động

    - Kỹ thuật lập trình trong ngành điện

    - Mạng truyền thông công nghiệp & SCADA

❖ Sau đại học:

    - Điều khiển điện tử công suất

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Điều khiển các bộ biến đổi điện tử công suất

    ❏ Điều khiển và giám sát từ xa

    ❏ Các giải thuật trong ngành điện

    ❏ Điều khiển máy phát điện gió 

image013

TS. Nguyễn Duy Khiêm

Giảng viên

Email​:​ ndkhiem@ftt.edu.vn​, khiemnd77@gmail.com 

Điện thoại : 091.39 86.0.68

Các học phần giảng dạy

❖ Đại học:

    - Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện

    - Ổn định trong hệ thống điện

❖ Sau đại học: 

    - Tính toán độ tin cậy trong hệ thống điện

Hướng nghiên cứu

    ❏ Các nguồn năng lượng mới và tái tạo (Năng lượng gió và Năng lượng mặt trời).

    ❏ Tổn thất điện năng trong hệ thống điện.

    ❏ Điều khiển và tự động hóa lưới điện phân phối.

    ❏ Chất lượng điện năng. 

image014

ThS. Nguyễn An Toàn

Giảng viên

Email​: ​natoan@ftt.edu.vn

Điện thoại : 0983169689

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Điều khiển logic

    - Điện tử công suất

    - Trang bị điện

    - Hệ thống tự động hóa công nghiệp

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Điều khiển nâng cao chất lượng các hệ điều khiển truyền động điện

    ❏ Điện tử công nghiệp

image015

ThS. Lương Ngọc Toàn

Giảng viên

Email​: ​lntoan@ftt.edu.vn 

Điện thoại : 0974549139

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Kỹ thuật chiếu sáng.

    - Kỹ thuật điện. - Khí cụ điện.

    - Thiết kế tự động thiết bị điện.

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Năng lượng tái tạo.

    ❏ Thiết bị điện và vật liệu mới. 

image016

ThS. Bùi Văn Vũ

Giảng viên

Email​: ​bvvu@ftt.edu.vn 

Điện thoại : 0966.338.737

Các học phần giảng dạy :

❖ Đại học:

    - Vi điều khiển

    - Lập trình và ghép nối phần cứng.

    - Hệ thống tự động hóa.

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Tự động hóa sản xuất.

    ❏ Điện tử công suất. 

image017

Nguyễn Thị Hoài Giang

Thư ký

Emailkythuatcongngheqn@gmail.com

Điện thoại: 0983054795

image018

ThS. Nguyễn Mai Vũ

Trợ lý

Emailcauthuytinh314@gmail.com

Điện thoại: 0982554877

image019

ThS. Trần Xuân Khoa

Kỹ sư thực hành

Email​: txkhoa@ftt.edu.vn

Điện thoại : 0935799977

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Smart grid & Smart city.

    ❏ Technology of intelligent systems and intelligent control​.

    ❏ Traffic information engineering & Control​. 

hinh1

ThS. Nguyễn Xuân Thậm

Kỹ sư thực hành

Email​: ​xuanthamdhqn@gmail.com 

Điện thoại : 0934704688

Hướng nghiên cứu :

    ❏ Điều khiển ổn định hệ thống điện

    ❏ Năng lượng gió