31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Liên thông CĐ lên ĐH điện tử - viễn thông

Các ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học chính quy 

TT Tên chuyên ngành Mã ngành
1 Kỹ thuật điện 7520201
2 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207
3 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng 7510103

Đối tượng tuyển sinh

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy.

- Bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phương thức tuyển sinh và đào tạo liên thông

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc học cao đẳng, điểm trung bình chung toàn khóa trong bảng điểm tốt nghiệp cao đẳng.

- Phương thức đào tạo: Đào tạo hình thức chính quy theo hệ thống tín chỉ. Sau khi miễn trừ các môn tương đương đã học trong chương trình cao đẳng, sinh viên liên thông phải tích lũy tất cả các môn còn lại trong chương trình đào tạo đại học hệ chính quy. 

- Học phí: Theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học, mức học phí/tín chỉ như đối với sinh viên đại học hệ chính quy

------------------------------------------------------

Để biết thông tin về tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Quy Nhơn: P.12 - Nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0914 031 785; 0903 869 026

Email: tuyensinh@qnu.edu.vn ;  Website: http://tuyensinh.qnu.edu.vn/