31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

     Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường, hệ thống phòng thí nghiêm của trường nói chung và Khoa kỹ thuật & Công nghệ nói riêng đã từng bước được cải thiện và  ngày càng hiện đại. Cho đến nay, Khoa kỹ thuật & Công nghệ có gần 20 phòng thí nghiệm – thực hành phục vụ cho trên 30 môn thí nghiệm - thực hành cho các ngành Kỹ thuật điện, Điện tử - Viễn thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Vật lý, Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ hữu cơ hóa dầu. 

     Hệ thống Phòng Thí nghiệm - Thực hành của Bộ môn Điện tử - Viễn thông bao gồm:

1

PHÒNG THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ XUNG SỐ

ktdt

    Trang bị các bài thí nghiệm điện tử về điện trở, tụ điện, diode, transistor… Thực hành, lắp ráp các mạch điện tử cơ   bản:   mạch nguồn, mạch khuếch đại, mạch dao động…nhằm tạo tiền đề cho sinh viên trong các môn học chuyên ngành  sau này.

    Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://ftt.edu.vn/bai-viet/phong-thi-nghiem-ky-thuat-dien-tu-va-xung-so

2

PHÒNG THỰC HÀNH KỸ THUẬT VI XỬ LÝ - VI ĐIỀU KHIỂN

vxl_vdk

    Là phòng thực hành trang bị cho sinh viên kiến thức về lập trình hợp ngữ trên máy tính như tập lệnh x86 của Intel. Lập trình hợp ngữ trên các dòng chip vi điều khiển khác nhau như 8051, PIC, AVR. Ngoài ra sinh viên sẽ được nghiên cứu về FPGA và các dòng chip vi điều khiển khác.

    Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://ftt.edu.vn/bai-viet/phong-thuc-hanh-ky-thuat-vi-xu-ly-vi-dieu-khien

 

3

PHÒNG THÍ NGHIỆM VIỄN THÔNG

vt

    Trang bị khá đầy đủ các module, bài thí nghiệm về Viễn thông, bao gồm: module điều chế và giải điều chế , module ghép kênh và phân kênh, module truyền sóng vô tuyến… phục vụ cho các môn học: truyền dẫn, truyền số liệu, vi ba, vô tuyến…

     Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://ftt.edu.vn/bai-viet/PHONG-THI-NGHIEM-VIEN-THONG

4

PHÒNG THỰC HÀNH  NGHỀ ĐIỆN TỬ

xdt

   Trang bị các kỹ năng nghề cho sinh viên. Thực hành layout, thiết kế mạch in; lắp ráp sửa chữa các thiết bị điện tử: Tivi, Radio- Cassette,Ampli…

    Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://ftt.edu.vn/bai-viet/PHONG-THUC-HANH-NGHE-DIEN-TU

5

PHÒNG THỰC HÀNH XƯỞNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

XUONG_DIEN_DIENTU

 

    Là phòng thực hành trang bị cho sinh viên kiến thức về quy trình thực hiện gia công mạch in trong phòng thí nghiệm qua các bước cụ thể. Giúp cho sinh viên hiểu rõ thêm về quy trình thực hiện gia công mạch in, nắm được các công đoạn và chức năng cụ thể của các thiết bị hiện có tại phòng thực hành.

    Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://ftt.edu.vn/bai-viet/phong-thuc-hanh-xuong-dien-dien-tu

PHÒNG THỰC HÀNH LẬP TRÌNH CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬTLAPTRINH4

    Phòng được trang bị các máy tính cấu hình mạnh, đủ khả năng để mô phỏng tính toán các hệ thống với dữ liệu lớn, ngoài ra phòng còn có hệ thống kết nối mạng nội bộ và kết nối mạng Internet phục vụ cho các môn học: lập trình, thiết kế mạch, mô phỏng mạng máy tính, …

    Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://ftt.edu.vn/bai-viet/phong-thuc-hanh-lap-trinh-chuyen-nganh-ky-thuat