31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

PHÒNG THÍ NGHIỆM BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

     Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường, hệ thống phòng thí nghiêm của trường nói chung và Khoa kỹ thuật & Công nghệ nói riêng đã từng bước được cải thiện và  ngày càng hiện đại. Cho đến nay, Khoa kỹ thuật & Công nghệ có gần 20 phòng thí nghiệm – thực hành phục vụ cho trên 30 môn thí nghiệm - thực hành cho các ngành Kỹ thuật điện, Điện tử - Viễn thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Vật lý, Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ hữu cơ hóa dầu. 

     Hệ thống Phòng Thí nghiệm - Thực hành của Bộ môn Kỹ thuật xây dựng bao gồm:

1

PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ HỌC ĐẤT

COHOCDAT

    Phòng thí nghiệm cơ học đất được trang bị khá đầy đủ các dụng cụ, máy móc thí nghiệm phục vụ cho công tác dạy và học. Thí nghiệm Cơ học đất nhằm giúp cho sinh viên có những kiến thức về cách nhận dạng đất và  biết cách xác định những chỉ tiêu cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm.

    Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://ftt.edu.vn/bai-viet/phong-thi-nghiem-co-hoc-dat

2

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VLXD

    Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng được trang bị khá đầy đủ các dụng cụ, máy móc thí nghiệm phục vụ cho công tác dạy và học. Phòng có chức năng nghiên cứu, thực hiện các phép thử, thí nghiệm các tính chất cơ lý của tất cả các loại vật liệu chuyên ngành xây dựng. Ngoài ra phòng còn có chức năng thực hiện các thí nghiệm ngoài hiện trường, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

    Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://ftt.edu.vn/bai-viet/phong-thi-nghiem-vat-lieu-xay-dung

3

PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH

KDCT

    Phòng thí nghiệm và kiểm định công trình được trang bị khá đầy đủ các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm hiện đại, phục vụ cho công tác dạy học, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Hàng năm phòng thí nghiệm và kiểm định công trình đảm nhận công tác hướng dẫn sinh viên thực hiện các bài thí nghiệm trong khuôn khổ nội dung môn học Thực hành thí nghiệm kết cấu công trình (kiểm định kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép…) và Thực hành Trắc địa.

    Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://ftt.edu.vn/bai-viet/phong-thi-nghiem-va-kiem-dinh-cong-trinh

 

4

PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC TRONG XÂY DỰNG

TINHOCXAYDUNG

    Phòng thực hành tin học được trang bị hơn 50 máy tính cấu hình cao, cùng hệ thống mạng và máy chiếu phục vụ cho công tác dạy học và nghiên cứu khoa học. Đào tạo cho sinh viên sử dụng tốt các phầm mềm thường dùng trong xây dựng như: AutoCAD, SAP2000, ETABS, SAFE, Dự toán ETA, MS. Project,...

    Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://ftt.edu.vn/bai-viet/phong-thuc-hanh-tin-hoc-trong-xay-dung