31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

vhvl_kỹ thuật điện

Các ngành đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học

TT

Tên chuyên ngành

Mã ngành

1

Kỹ thuật điện

7520201

2

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

3

Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

7510103

1. ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương được tham gia dự tuyển.

2. LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

Đối tượng tuyển sinh: Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng sau:

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

3. LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

Đối tượng tuyển sinh: Người tuyển phải có một trong các văn bằng sau:

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

4. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

5. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

------------------------------------------------------

Để biết thông tin về tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo & BDTX, Trường Đại học Quy Nhơn: P.72 - Nhà 15 tầng, 170 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.384.7545 Email: nguyenthanhson@qnu.edu.vn ;  Website: http://tuyensinh.qnu.edu.vn/