65 cầu dân sinh đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ở Sóc Trăng | Cần Thơ TV