CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VÀ TRẮC NGHIỆM PHẦN KIẾN THỨC TÀI SẢN, QUYỀN SỞ HỮU (phần 1)

4 thoughts on “CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH, BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VÀ TRẮC NGHIỆM PHẦN KIẾN THỨC TÀI SẢN, QUYỀN SỞ HỮU (phần 1)

  1. Hằng Nga says:

    Câu 4 ý thầy. Còn có ủy quyền nữa phải không ạ? Khi ủy quyền thì người kia được xác lập quyền sở hữu còn chủ sở hữu thì cũng không mất quyền.

    Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.